Magyar Katolikus Lexikon > K > Körmöczy


Körmöczy Imre (Hajós, Pest vm., 1811. júl. 10.-Nagyvárad, 1871. okt. 22.): kanonok. - 1824: Kalocsán kisszeminarista. A fil-t Egerben, a teol-t Kalocsán és Pesten végezte. 1831: Kalocsán a szem. pref-a, 1832: egyhtört. és jog tanára. 1834: Pozsonyban pappá szent. 1844. VI. 11-1851. XI. 19: a pesti egy-en az egyhtört. tanára, 1849-51: a hittud. kar kinevezett dékánja. 1846. IX. 7: nagyváradi knk. A szabharc alatt a kir. érdekében tevékenykedett, ezért 1850: a Lipót-rend lovagkeresztjét kapta. Lemondott katedrájáról és Nagyváradra költözött, c. apát. - Fm: Az igaz hazafiúság alapvonalai. Pest, 1837. - A ker. hit s egyh. történeti kifejlése. 1-4. köt. Uo., 1845. - Szentbeszédek. Uo., 1856. - A m. kat. egyh. jogállása a mai viszonyokban. Uo., 1867. - Emlékek a m. katholika egyh. múltjából. 1-2. füz. Uo., 1869. 88

M. Sion 1892:140. - Szinnyei VII:89. - Schem. Mv. 1896:170. - Hermann-Artner 1938:580.