Magyar Katolikus Lexikon > K > Körirat


Körirat, Bp., 1922. nov. 29.-1925. dec.: tagegyesületi értesítő. - Megj. rendszertelenül, össz. 36 sz. Fel. szerk. Kovács Gyula. Kiadó: Kerszoc. Magántisztviselők Orsz. Szöv-e. Ny: soksz. - Utóbb: Keresztényszocialista Magántisztviselők Országos Szövetségének Körirata (1926-40). T.E.