Magyar Katolikus Lexikon > K > Körösy


Körösy György, érkőrösi és sámsondi (Bercel, Szabolcs vm., 1660 k.-Sárospatak, 1730 ősze után): birtokos. - 1680-tól a gyermek II. Rákóczi Ferenc mellett belső kamarása Zrínyi Ilona udvarában, kihez hűségesen ragaszkodott; vele együtt állotta ki Munkács hosszú ostromát. Miután Rákóczit 1688: Bécsbe, majd Neuhausba vitték, ~ tovább is a Rákóczi-házat szolgálta mint pataki várnagy, majd bor-inspektor. Az ifjú Rákóczi, jószágai igazgatásának átvételekor, ~t főkamarásává nevezte ki. 1694: a sárospataki trinitárius ktor alapítója. 1701: amikor Rákóczi Lengyo-ba menekült, ~ Sárospatakon maradt. 1703: ismét a fejed. főkamarása és kincstartója Munkácson. 1711 elején Rákóczi kincseivel követte urát Lengyo-ba, s csak Fro-ban vett tőle búcsút. 1714-től 1730 őszéig ismét Patakon kormányozta a Rákóczi-javakat. - Tört., családi, nemzedékrendi s egyéb följegyzéseit Thaly Kálmán közölte bevezetéssel és utójegyzettel (Századok 1875:311.) a Rákóczi-levtárnak a kir. kamarai archívumba olvasztott részében levő eredeti kz-okból; ezek közt különösen a főúri családok 1481-1662: leszármazását illető följegyzések becsesek. Számadáskönyvéből Thaly Kálmán közölt részletet (Századok 1888:42, 156.). 88

Nagy VI:451. - Szinnyei VII:104.