🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Körösmonostora
következő 🡲

Körösmonostora, Baranya vm.: egykori, ismeretlen rendű monostor. - A települést vsz. birtokló Negol nb. Kőrös család alapította a tatárdúlás (1241-42) után. 1332-35: Körös papja pápai tizedet fizetett. Ócsa filiája, 1294: a zábdrovicei (Cseho.) prépság alá került, de 1320-ra visszaállt az eredeti filiációs viszony. - A mon. 1322, 1376, 1412: okl-ben tűnik fel, apátja v. szerz-ei említése nélkül. Györffy György lehetségesnek tartja, hogy a premontreiek Insula Lazari prépságával (lázárszigeti Szent Ágoston prépostság) azonos. Emlékét Körös-puszta őrzi Kisasszonyfától É-ra. - Címét viselte: 1765: Ganóczy Antal pozsonyi, 1805: Rosinszky János nyitrai, 1835: Birling János zágrábi knk., 1856: Fesztl Károly, 1894: Fejér Emmánuel munkácsi knk., 1912: Vojnits Dezső szabadkai plnos. - 2000: nem adományozzák. H.F.L.

Csánki II:499. - Györffy I:331. - Baranya 1991/4:41. (Hervay F.) - Ppl. 2001:545. - Kovács-Legeza 2002:49.