Magyar Katolikus Lexikon > K > Köppl


Köppl Ferenc (Győr, Győr vm., 1852. márc. 10.-Győr, 1910. dec. 10.): tanítóképzői zenetanár. - A győri tanítóképzőben végzett, org-t és összhangzattant Nemesovics Antaltól tanult, hegedűtanára Dont Jakab. Évekig a győri színház zenekarának tagja, utóbb zenekarig., majd a szegyh. karénekese s 10 é. a Győri Zeneegylet karnagya. 1889-1910: a kir. kat. tanítóképző, 1897-1908: a győri főgimn. zenetanára s a szegyh. orgonistája. - M: A r.k. főbb szert-ait tartalmazó kántorkv. kántortanítók részére ... Győr, 1896. (2. kiad. Uo., 1903) - Orgonaisk. a 4. évf. tanító ... int. részére. Uo., 1898. (2. átd. kiad. Uo., 1907) - Orgonakv. Uo., 1902. 88

Szinnyei VII:82. - Gulyás XVII:486.