Magyar Katolikus Lexikon > K > Köpesdy


Köpesdy Sándor (Kunfélegyháza, Jászkun ker., 1840. dec. 10.-Bp.?, 1924.): főgimnáziumi igazgató. - A gimn. 2 alsó o-át Budán, a többit a pesti piar-knál végezte. A pesti tudegy-en bölcsészhallg. 1864. XI: a bpi kir. kat. főgimn., utóbb a II. ker. főreálisk. póttanára, 1865. II. 22: a bajai főgimn. m. irod. és tört. h. tanára, 1867. VI. 2: lat. és gör. nyelv és irod-ból tett vizsgát, majd m. és ném. nyelv tanítására is képesítették. 1875: a bpi kir. kat. főgimn. tanára. 1881: a bpi VII. ker. áll. gimn. ig-ja, 1900: az V. ker. áll. főgimn. ig-tanára. - Kitűnt a tanítás szemléltető eszközeinek gyűjtésében, ilyeneket maga is készített; az isk. turizmus egyik úttörője, tanítványaival hazánkban és Olo-ban több utazást tett. - A M. Nyelvtört. Szótár munk. - M: A gör. irod. tört. Pest, 1873. - M. T. Cicero vál. levelei. Magyarázta. Bp., 1874. (4. jav. kiad. Bp., 1896. Gör. és lat. remekírók gyűjt. 35.) - M. T. Cicero két beszédje: Pro Sexto Roscio Amerino és De imperio Ca. Pompei. Magy. Uo., 1875. (Új kiad. Uo., 1899. Pro Archia poeta c. beszéddel megtoldva; 6. kiad. 1907) - M-lat. és lat-m. kézi szótár. 1-2. r. Holub Mátyással. Uo., 1881-82. (I. 2. kiad. II. 3. jav. kiad. Uo., 1894) - M. Tullii Ciceronis in L. Sergium Catilinam orationes quatour. Magy. Uo., 1882. (Jeles írók iskolai Tára XVIII.) (új kiad. 1928) - Tanügyünk és a középisk. törv-javaslat. Uo., 1882. - M. Tullii Ciceronis De Officiis libri tres. Magyarázta. Uo., 1887. (Gör. és lat. classicusok gyűjt.) - Praeparatio Cicero beszédjeihez Catilina ellen. I. füz. Cat. I. II. 1-6. fej. Uo., 1891. (Lat. Praeparatiók XI.) - A gör. irodtört. synchronistikus táblája. Uo., 1898. - Stílusgyakorlatok Ciceróhoz és Ovidius Fastijához. A gimn. 5. o. sz. Cserép Józseffel. Uo., 1905. (2. jav. kiad. 1912) - Rövid lat. nyelvkv. Uo., 1911. (Apró kvtár 25-26.) - 50 esztendő a nevelésokt., az irod., az egyesületi élet terén. Uo., 1916. - 1873-74: az Országos Tanáregylet Közlönye szerk-je, később munk., 1878: a Kritikai Szemle, 1891-93: a Középiskolai könyvek tára sorozat szerk-je. 88

Szinnyei VII: 80. - Gulyás XVII:486.