Magyar Katolikus Lexikon > K > Könyves Kálmán Szabadegyetem


Könyves Kálmán Szabadegyetem, São Paulo, Brazília, 1949-: magyar tudományos, irodalmi és művelődési társaság. - Stankovich Jenő kezdeményezésére a São Paulóban letelepedett m-ok kulturális érdeklődését kívánja kielégíteni előadások, konf-k, ankétok, irod. és zenei estek rendezésével, m. filmek bemutatásával, kiállításokkal (1992-ig kb. 400), a m. szellem ébrentartásával. Ebben segítik a m. bencések által alapított Szt Gellért ktor tagjai. Előadóit főként a m. szórványokból hívták (pl. →Békés Gellért, Boer Miklós, Cseh Tibor, Ecsődy János, Hevesy György, Kovách Andor, Kulcsár Balázs, →Kutasi Kovács Lajos, Matolcsy Tamás, Tóth Veremund OSB, →Kögl Szeverin OSB stb.). Keresték a kapcsolatot a társemigrációkkal, vitaestjeiken Közép-Eu. gondjait vitatták meg. Az 1992-ig előadó kb. 150 fő közül kb. 40 nem magyar; 1981-től erdélyiek és mo-iak is előadtak. - Neve 1953-ig: Szabadegyetem. Vezetői: Stankovich Jenő alapító elnök, Annau Ernő, Báthory László, →Sarlós Engelbert OSB elnökségi tagok. Rektorai: Annau Ernő, Bordeaux Pál, 1951: Kögl Szeverin OSB, 1970: →Gácser Imre OSB, 1990: Tóth Veremund OSB. - Dékánjai: Cseh Tibor, Deseő Gusztáv, Ecsődi János, Erdélyi István, Ferenczy Győző, Kovách Andor, Kubinszky Lajos, Kutasi Kovács Lajos, Lóczy Sándor, Marek László, Medgyesy Antal, Pethő Sándor, Sarlós Engelbert OSB, Sommer Tibor, Tóth László, Tóth Veremund OSB, Varró László. - A Délamerikai Magyar Hírlap évkv-eiben részletesen beszámoltak éves tevékenységükről. - Kiadványaik: Que deram os húngaros ao mundo? [Mit adtak a m-ok a világnak?] Szerk. Kögl Szeverin. São Paulo, 1954. - Magyar Műhely a Dél Keresztje alatt. A ~ emlékkv-e 1949-1959. Uo., 1960. 88

A m. bencések 50 éve Brazíliában. São Paulo, 1981:27. - Borbándi 1992:208. - Nagy II:171.