Magyar Katolikus Lexikon > K > Könyvecske az Szent apostoloknak méltóságokról


Könyvecske az Szent apostoloknak méltóságokról, 1521: 32 levél terjedelmű, a Nyulak szigeti (Margitsziget) domonkos apácák számára másolt magyar nyelvű kézirat. - A szellemesen didaktikus traktátus latin eredetije is Mo-on készülhetett. Hat fejezetben bizonyítja be a szerző, hogy minden ellenérvvel szemben az apostolokat illeti meg az első hely a szentek között. Kiemelkedően pergő részlete Az apostolok vetekedése címen idézett dialógus. A ~ban olvasható az első magyar hexameter Lucanus Pahrisaliájából és az első Dante-idézet. A kódex a 17-18. sz: a pozsonyi apácák birtokában volt, akik egy kötetbe kötötték a →Cornides-kódexszel és több más nyelvemlékkel. A 19. sz. elején a kolligátum a bpi Egyetemi Kvtár birtokába jutott, ahol Toldy Ferenc szétválasztatta az egyes részeket. Az első sora alapján idézett kódexet Cod. Hung. 5. jelzeten őrzik. - Kiadásai: ~. Kiad. Volf György, Bp., 1879. (Nyelvemléktár 8.) - ~. Kiad. Pusztai István. Bp., 1985. (Régi Magyar Kódexek 1.) M.E.

Italia ed Ungheria dieci secoli di rapporti letterari. Kiad. Horányi Mátyás-Klaniczay Tibor. Bp., 1967:59. (Mezey László: Lorenzo Giustiniani e la letteratura medievale in Ungeria)