Magyar Katolikus Lexikon > K > Könyöki


Könyöki (1869-ig Ellenbogen) József (Mocsa, Komárom vm., 1829. febr. 19.-Pozsony, 1900. márc. 1.): építész, festő, régész. - A gimn-ot Lippay érs. ösztöndíjával Pozsonyban végezte, 1846: a bécsi műegy-en és a képzőműv. akad-n tanult. 1849-53: katona, részt vett Velence megszállásában is, ott és Páduában festeni tanult. Lemondott hadnagyi rangjáról, 15 hónapig Firenzében Tolomei gr. családjánál nev., 1855. III-1861. VI: Nagyszombatban Du Fondon Didier assz. magánint. tanára és az úrbéri törv-szék irodatisztje. 1861. IX. 12-1897: nyugdíjazásáig a pozsonyi áll. főreálisk. szabadkézi rajz tanára, a városi múz. őre, a Pozsonyvm. Régészeti Társulat előadója. 1875: a pozsonyi akad. régiségtud. mtanára. Helyreállította a pozsonyi városháza 2 szobáját, megújította a kapu fölötti művészi erkélyt, a pominóci (Trencsén vm.) kpnát. Kormánymegbízásból az Orsz. Műemlék Biz. számára lerajzolta és lefestette Győr, Fejér, Komárom, Pozsony, Sopron, Vas, Veszprém, Zala vm. kk. tp-ait, Bars, Fejér, Győr, Hont, Komárom, Nógrád, Nyitra, Pozsony, Sopron, Trencsén, Turóc, Vas, Veszprém, Zala és Zólyom vm. várait, össz. 100 műemléket. 26 műlapon az esztergomi hgprím. és a pozsonyi kápt. kvtár misekv-eit és ősnyomtatvány-rajzait ismertette. - M: Sík-alakok, mértani és díszítési szabadkézrajzi előkészítésül a szabadkézrajzhoz. Nigris Jusztusszal. Pozsony, 1864. (Ellenbogen néven) - Zur Erinnerung ... Uo., 1867. (Ellenbogen néven) - Kleiner Wegweiser Pressburgs... Uo., 1873. - A színek alkalmazása a női kézimunkánál. Uo., 1875. - A pozsonyvárosi régiségtár rövid ismertetése. Uo., 1877. - Mo. Ny-i határának védrendszere. H.n, 1885. - A kk. várak, kül. tek. Mo-ra. S.a.r. Nagy Géza. Bp., 1906. 88

Szinnyei VII:62. - ML 1935. I:591; 1966. II:702. - Gulyás XVII:480.