Magyar Katolikus Lexikon > K > Könnye


Könnye Lajos, Szentháromságról nev. Alajos, Piar (Jánosháza, Vas vm., 1819. aug. 24.-Szolyva, Bereg vm., 1875. nov. 12.): tanár. - A gimn. nyelvtani 4 o-át Pápán, a többit Veszprémben végezte. 1837. IX. 19: Trencsénben lépett a r-be, 1838: a debreceni kat. gimn. újonctanára. 1840: a kolozsvári kir. lyceumban bölcs., 1842-45: Nyitrán és Szentgyörgyön teol. hallg. 1846. VIII. 6: pappá szent. Kalocsán, 1847: Sátoraljaújhelyen, 1850: Máramarosszigeten, 1851: Kolozsvárt, 1854: Máramarosszigeten, 1855: Nagykárolyban, 1860: Debrecenben, 1862: Veszprémben, 1864: Nagykanizsán, 1870: Máramarosszigeten gimn. tanár, ig. és házfőn. - Cikkei: Nagykárolyi algimn. évkv-e (1855: Földtani nézetek, Tojáskövület, 1856: Igénytelen nézetek a m. nyelv kezelése körül tanodáinkban). - M: Népszerű ásványtan, kapcsolatban a gazdászat- s iparüzlettel. Kolozsvár, 1854. - M. verstan s a fölolvasás és szavalat alapszabályai. Nagykároly, 1856. - Nyitrán 1842: az általa alapított Dugonics Társaság Minerva c. közlönyének szerk-je. - Álneve: Vajti. 88

Szinnyei VII:55. - Koltay 1998:214.