Magyar Katolikus Lexikon > K > Könnyű


Könnyű László (Tamási, Tolna vm., 1914. febr. 28.-St. Louis, 1992. febr. 24.): író, tanár, térképész. - 1933: Baján tanítói okl-et szerzett, 1936. III: Perecsén, IX: Baracs-Széchenyi-telepen, 1937. IX: Felsőiregen h. tanító, 1938. VII. 1: s-tanító, 1942-44: a jászberényi polg. isk. tanára. 1944: Szegeden polg. isk. tanári okl-et szerzett. 1945 elején Au-ba került, ahol 1945: a menekült m-ok egyik isk-jának ig-ja. 1949: kivándorolt az USA-ba, Jefferson Cityben egyh. orgonista. St. Louisban 1951-54: zenetanári, 1954-57: térképész okl-et szerzett. 1955-től a Defense Mapping Agency térképésze; közben a St. Louis Egy. földr. szakos hallg-ja, 1967: a Kansasi Áll. Egy-en, 1990: az ELTE-n földr-ból drált. Verseket, irod. tanulm-okat, műford-okat, cikkeket írt magyar emigráns lapokba (Nemzetőr, Kat. Magyarok Vasárnapja, Krónika, Amerikai Magyar Élet), valamint ang-ul amerikai folyóiratokba és újságokba. - M: Tavaszi úton. Versek. Tamási, [1934] - Sikoltás a pusztán. Versek. Szeged, [1935] - Költögető álmaim ravatalánál. Versek, Tamási, 1938. - Karácsonyi legenda. Ifj. színmű. Bp., 1939. - Tanítóírók és költők bokrétája. 1-3. köt. Szerk. Kiss Lászlóval. Előszó Hankiss János. Jászberény, 1941. - Útszéli fák. versek. Bp., 1943. - Tavaszi dal. Uo., 1944. (Népszerű reg.) - Hungarians in Missouri. H.n., 1952. (Klny.) - Bond of Beauty. Hungarian Poems. St. Louis, 1959. - Koratavasztól - őszirózsákig. Kiadatlan költemények. 1934-1959. Uo., 1959. - Against the River - Szemben az árral. Versek. Kétnyelvű. Uo., 1961. - Az amerikai m. irod. tört. szemelvényekkel. New York, 1961. (St. Louis, 1986) (ang-ul A History of Amerícan Hungarian Literature 1583-1987. New York, 1962; St. Louis, 1988) - Eagles of Two Continents. A Story About the Hungarian Participants in the Civil War During the Missouri Campaign. St. Louis, 1963. - Modern Magyar Literature. A Literary Survey and Anthology of the XXth Century Hungarian Authors. Uo., 1964. - Kezdődik elölről. Színmű 4 képben. Cleveland, 1964. - Xantus János geográfus Amerikában. 1851-1864. Köln, 1965. (St. Louis, 1975) (ang-ul John Xantus, Hungarian Geographer in America. Uo., 1965) - Gedichte von Österreich. Műford. Köln-Detroit-Wien, 1965. - Egy költő visszanéz. Visszaemlékezés. St. Louis, 1966. (új kiad. 1977) - Hungarians in the USA. An Immigration Study. Uo., 1967. - Idegenben. Versek. Uo., 1967. - Collected Poems. Uo., 1968. - Összegyűjtött versek. 1. Uo., 1969. - Európai napló 1969. Útijegyzetek. Uo., 1969. (Klny.) - A térkép rövid tört. Uo., 1970. (Klny.) - A Condensed Geography of Hungary. Uo., 1971. - J'accuse mon époque. Poémes. Uo., 1972. - A gyáva férfi. Kisreg. Uo., 1973. - Revisiting St. Louis Catalogue and Biographies of the Hungarians Artists Who Participed in the Art Exhibition of the 1904 St. Louis World Fair. Uo., 1973. - Két világrész turuljai. Magyarok részvétele a polgárháború missouri harcaiban. Bécs, 1973. - Összegyűjtött versek. II. St. Louis, 1974. - Szűlők isk-ja. A magyarságismeret tanításának kátéja. Lyndhurst, N.J., 1975. - Acacias. Hungarians in the Mississippi Valley. A Bicentennial Album. Ligonier, Pa., 1976. - Egy költő visszanéz. Önéletr. St. Louis, 1977. - Külf. magyar hivatásos képzőművészek. Lexikon. Gyimesy Kásás Ernővel. St. Louis-New York, 1977. (ang-ul Uo., 1978) - Tamási monográfiája. St. Louis, 1979. - 105 év Tamásiban. A Tamásy grófok tört. képekkel. 1939-1944. Uo., 1980. - Gilgamesh. Text, ed. by L. K. and Jean v. Shirley. Uo., 1980. - Hungarian Transylvania. A Visual Documentary. Ed. board L. K., Flórián Flórián, Liza Heizer Biehl. Uo., 1982. - Hungarian-Bouquet. Selected Poems. Editor in Chief. Uo., 1984. - Összegyűjtött versek. III. Uo., 1990. - New Hungarian Poems and Translations in English. Uo., 1990. - 1957-58: a St. Louis és Vidéke ang. nyelvű szerk-je, 1963-74: az Amerikai Magyar Szemle szerk-je és kiadója. - Álneve: Árva László; betűjele: K. L. 88

Borbándi 1992:207. - Gulyás XVII:478. - Nagy 2000:570.