🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kölley
következő 🡲

Kölley (1938?-ig Köhler) György, vitéz (Bp., 1919. szept. 29.-Leányfalu, 2005. márc. 14.): pap, cserkészvezető. - Apja vitéz K. Andor szappangyári vezérig., 1945 u. váll. főkönyvelő. ~ a középisk-t az esztergomi ferences gimn-ban és a Szt István f. keresk. isk-ban végezte, 1934: éretts. Teol-ra Szegeden járt. 1943: tábori lelkészi képesítést szerzett. 1929-től cserkész, 1945. V-1946. VII: a szervezet föloszlatásáig a kiscserkészek orsz. kapitánya. - Még teol. volt, amikor 1946. VI. 6: letartóztatták, s az Andrássy út 60-ba hurcolták azzal a váddal, hogy tudott egy szovjet tiszt elleni merényletről (→kamaraerdei ügy), de nem jelentette. IX. 9: a Conti utcai szovjet hadbíróság 8 é. börtönre ítélte, büntetése javát Karéliában töltötte. 1953. XI: tért haza. Szegeden befejezte teol. tanulm-ait. Székesfehérvárt 1956. VI. 21: pappá szent. Dunabogdányban kp., az illegális cserkészmunka egyik szervezője. 1961. I. 16: letartóztatták, VI. 19: a Főv. Bíróság Havass Géza és társai perében mint XI. rendű vádlottat a népi dem. államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvételért 3 é. börtönre (mellékbüntetésként 2000 Ft vagyonelkobzásra, 4 é. a törv-ben meghatározott egyes jogainak gyakorlásától való eltiltásra) ítélte. A vád szerint ~ 1954: illegális szervezkedést hozott létre, amelyben az elitnevelésre helyezték a hangsúlyt, kb. 350 fiatalt nevelt „fasiszta cserkész szellemben a népi demokrácia ellen”. A Markó u-ban, Tökölön, Márianosztrán és Sátoraljaújhelyt raboskodott. 1963. IV: amnesztiával szabadult. XII: rendőri felügyelet alatt állt. - 1967: külf-re távozott, Svájcban, majd az NSZK-ban élt. 1970: a Külf. M. Cserkészszöv. kérésére átvette az eu. m. cserkészrégió vezetését. 1971-89: a Külföldi M. Cserkészszöv. (európai) ker. parancsnoka, több új csapatot szervezett. 1989-93: a szöv. tb. elnöke. - A rendszerváltás után hazatért, rehabilitációs kérelmét a Szovjet Déli Hadseregcsoport Katonai Törv-széke 1991. I. 21: elutasította. - M: Mindenttudó kiscserkészek kv-e. Szerk., munk. Kemény Adél. Bp., [1946] - Értetek és miattatok. Egy m. cserkészvez. visszaemlékezései. München, 1986. (új kiad. Bp., 1989) - Szerk. 1937. I(?)-1938. III: a Szt Bernát Híradó, 1942-44: a Kópék c. cserkészlapokat. 1945. XI-1946. IV: a Magyar Kiscserkész fel. szerk-je. B.Ma.-Bo.J.-88

Nagy II:169. - EH II:266. - (A Schem. Csan. sem 1961, sem 1980: nem említette!) - Schem. AR 1967:117. - Hetényi Varga I:352. Arck. - Nagy II:169.