Magyar Katolikus Lexikon > K > Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa


Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, KGST, 1949. jan.-1991. jún. 28.: az európai szocialista országok és a Szovjetunió gazdasági együttműködési szervezete. - A SZU, Bulgária, Csehszl., Lengyo., Mo. és Ro. alakította, 1949-62: részt vett benne Albánia és Kína, 1950: csatlakozott hozzá a Ném. Dem. Közt. (NDK). 1962: elfogadták alapokmányát, addig csak eu. orsz-ok voltak tagjai. 1962: belépett Mongólia. Megfigyelőként a ~ különböző biz-aiban vett részt 1964: Jug., Kuba, Koreai Népi Dem. Közt., Vietami Dem. Közt. 1973: Finno. együttműködési szerződést kötött a ~val. - Célja a gazd. együttműködés tervszerű alapokra helyezése, a termelőeszközök hatékonyabb fölhasználása, fejlesztésük biztosítása, az elmaradottabbak gyorsított fejlesztése (ami a szovjet gazd. és pol. érdekek korlátlan kiszolgálását jelentette). Hosszúlejáratú áruforgalmi megállapodásokat kötöttek, siettették a szakosítást, összehangolták egyes országok gazd. terveit. 1969: a ~ 23. rk. ülésszakán az együttműködés „fokozását” dolgozták ki. Céljukat, az Európai Közös Piac teljesítményének elérését és túlszárnyalását az 5 éves terveikben csak hangoztatni tudták. - A →máltai paktum után 1990: a m. kilépési szándék bejelentésével megindult a ~ fölbomlása, 1991 elején a SZU barterügyleti tilalmával a tagállamok kereskedelme összeomlott, 1991. V: a ~t megszüntették, VI. 28: Bpen aláírták megszüntetése okmányát; a közös vagyon fölosztása a nemzetk. korrupció példája lett. A ~val együtt 1991. VII. 1: fölszámolták (gazd. ügyei elszámolásának nyilvánosságra hozása nélkül) katonai összetartó erejét, a →Varsói Szerződést. 88

Diplomáciai lex. 1967:454. - Világpol. kislex. 1974:237. - M. nagylex. XI:419.