Magyar Katolikus Lexikon > K > Kórogyi


Kórogyi László, Koroghi (†1346 k.): megyéspüspök. - 1291-1309: barsi főesp. Lodomér érs. kíséretében vett részt az osztrák Albert hg. elleni hadjáratokban. Évi 10 ezüst márkáért 1302: bérelte a nyitrai főespség jövedelmeit; a fizetések elmaradása miatt per keletkezett, a p. követ pénzbírságra ítélte. 1309-11: szerémi mpp., ahonnan áthelyezték, 1312-1346. I. 17: pécsi mpp. 1318: részt vett a kalocsai zsin-on. 1328: elnyerte a p-tól a jakabhegyi pálos remeték megerősítését, és engedélyezte, hogy a rablók miatt bizonytalanná vált korábbi helyükről átköltözzenek a patacsi monostorba. XXII. János p. 1330: esztergomi adm-nak jelölte. Az okl-ek főként tizedek ügyében és birtokperekben említik, melyekben al- v. felperes. - Mandorla alakú, 50x35 mm-es pecsétjének (1320) rajza: fülkében álló főpap ornátusban, fején pp-süveggel, bal kezében pásztorbotot tart, jobb kezével áldást oszt. A primitív fülke tetejét 3 torony díszíti. Körirata olvashatatlan. - Utóda Szerémben 1312: Kői György, Pécsett 1346: Neszmélyi Miklós. T.E.

Haas 1845:283. (18.) (†1345) - Schem. Qu. 1857:13. (18.); 1940:7. (18.) (1312-46: pécsi pp.) - Mendlik 1864:63. (†1325: pp.) - Gams 1873:378. (1309: Szt Irén és Kő pp-e); 376. (17.) - Pauler II:593. (1315-45: pp.) - Fraknói 1895:53. - Kollányi 1900:24. - Schem. B-D-S. 1900:41. (17.) - Eubel I:410. (1312: pécsi pp.), 454. (1309: szerémi pp.)