Magyar Katolikus Lexikon > K > Kópháza


Kópháza, Győr-Moson-Sopron m.: 1. plébánia a győri egyhm. soproni esp. ker-ében. 1245: villa Wys, 1429: Kolbháza. Nevét Kolb Péter soproni polgárról kapta. 1430: Zsigmond kir. Sopronnak adta. 1500 u. horvátok népesítették be. 1585-1605: a Bocskai-fölkelés idején elpusztult. A falut a 17. sz: nem a kk. Szt Márton-tp. köré építették újjá, hanem kb. 2 km-rel Ny-ra, Sopron felé. 1432: ~ Harka, majd Balf filiája, 1691: pléb. Mai Szt Márton-tp-át 1796: a faluban építették föl. Kegyura 1880: Sopron városa. Anyakönyvei 1716-tól. Anyanyelve 1880: horvát, 1910: horvát, m., ném.; 1940: horvát, m., ném. - Plébánosai: 1620: Dellár György, 1651: Szentivány János, 1663: Jurosits Pál, 1684: Rozselits István, 1710: Maselits András, 1738: Behovits Pál, 1775: Szuppán Mihály, 1788: Kemencsits Ferenc, 1790: Presits Ignác, 1803: Mráz Miklós, 1806: Fabiankovits Ferenc, 1837: Sumits Károly, 1866: Berlakovits János, 1883: Szicherle János, 1931: Szucsich Tamás, 1935: Blazovich János, 1946: Sági Károly, 1955: Falu Ferenc, 1971: Horváth Pál, 1992: Németh Antal. - Lakói 1840: 1039 r.k., össz. 1039; 1910: 1847 r.k., 2 ev., 6 izr., össz. 1855; 1940: 1892 r.k., 1 g.kel., 16 ev., össz. 1909; 1983: 1750 r.k., össz. 1760; 2001: 1250 r.k., össz. 1868. - 2. búcsújáró hely. A régi tp. 1659: a falun kívül, a temető közepén állt, Szűz Mária-szobra miatt búcsújáró hely lett. 1764: új kegytp-ot építettek Sarlós Boldogasszony tiszt-ére (később Nagyboldogasszony lett a tit.). Org-ját (1/10 m/r) 1770 k. ismeretlen mester a bánfalvi pálos tp. számára építette, 1786: a pálos r. feloszlatásakor ~ra telepítették. - A kegyszobor Álló Boldogasszony, bal karján a gyermek Jézussal, jobbjában jogarral. Ősképe →Loreto Mária-szobra a burgenlandi →Lorettom közvetítésével. →Nádasdy Ferenc országbíró ~i erdejében kis kpna állt a Fekete Mária szobrával. Sokat betegeskedő leánya, Eleonóra gyakran imádkozott itt, s fogadalmat tett, hogy ha meggyógyul, Istennek szenteli magát és ktorba lép. Gyógyulása után azonban szülei iránti engedelmességből férjhez ment, de imádságára (ti. hogy Isten vegye magához, s így alkadályozza meg fogadalma megszegését) a lakodalma napján villámcsapás érte. A legenda a fájdalmából felocsúdó Nádasdynak tulajdonítja a búcsújáró tp. építését. Széchenyi Antal gr., cenki földesúr is jelentős összeggel járult hozzá az építkezéshez. A kegyoltár architektúrája a názáreti házat idézi. 18. sz. fekete faszobor. Mária feje körül arany sugárkoszorú. Öltöztetett, koronázott, Mária és a Gyermek nyakában arany láncon egy-egy ezüst szív függ. - Fő búcsúja: VIII. 15. Németh Antal

Czenk-Czistler István-Kovács György: ~ kegyhely. Sopron, 1937. - Genthon 1959:167. - Búzás kz. 256. - Szenthelyi 1988:76. - Szilárdfy 1994:17. - Schem. Jaur. 1995:148; 2001:86.