Magyar Katolikus Lexikon > K > Kókay


Kókay György (Bp., 1929. jan. 17.-): könyvtáros, irodalomtörténész. - 1939-47: a bpi gyakorló gimn-ban tanult, 1947-52: a Pázmány P. Tudegy./ELTE-en m-kvtár szakos okl-et szerzett, 1961: drált, 1968: az irod-tud. kandidátusa, 1991: dr-a. - 1951-63: az OSZK tud. munk., 1963-66: aspiráns, 1966-86: az MTA Irod-tud. Int. főmunk., 1985: osztályvez. - 1981-97: az ELTE-n a sajtótört. mb. előadója, 1987: c. egy. docens, 1995: a Kodolányi János Főisk., 1998: a Pázmány Péter Kat. Egy. előadója. Lexikonunk munk. - Írásai: M. Kv-szle (1968:13. A pozsonyi újságcenzúra II. József korában; 1976:76. Hajnóczy József és Széchényi Ferenc kapcsolatai C. D. Bartsch-csal, a Wiener Ztg. szerzőjével; 1984:34. Az első mo-i kölcsönkvtár), ItK (1962:705. Batsányi és a m. újságírás kezdetei; 1967:25. Bessenyei György ismeretlen folyóirata), Filol. Közl. (1965:371. Ráth Mátyás a hazai nemzetiségekről és a mo-i népek K-Ny közti közvetítő szerepéről. Klny is.), MTA 1. Oszt. Közlem. (1966: Göttinga, Rát Mátyás és a felvilágosodási irodalmunk kezdetei. Klny is.), Tanulmányok a lengyel-m. irod. kapcsolatok köréből (Bp., 1969:301. A Kosciuszkó-felkelés visszhangja a korabeli m. sajtóban. Klny is.) stb. - M: A II. Rákóczi Ferenc szabharcának leverésétől 1790-ig terjedő időszakban megjelent mo-i sajtótermékek ismertetése. Bp., 1954. - Az Ephemerides Vindobonenses 1776-1785. Uo., 1958. (OSZK kiadványai 43.) - Minden poklon keresztül. Reg. Írta Jókai Mór. (1883). S.a.r. Uo., 1969. (Jókai Mór összes m. reg. 45. Kritikai kiad.) - A m. hírlap- és folyóiratirod. kezdetei (1780-1795). Uo., 1970. (Irodtört. kvt. 25.) - Ahol a pénz nem isten. Reg. Írta Jókai Mór. (1904) S.a.r. Uo., 1971. (Jókai Mór összes m. reg. 71. Kritikai kiad.) - A m. irodtört. bibliogr-ja 1772-1849. 2. köt. Szerk. Vargha Kálmán, V. Windisch Éva. Összeáll. Közrem. B. Hajtó Zsófia. Uo., 1975. - Program és hivatás. M. folyóiratok programcikkeinek vál. gyűjtem. Vál., ism. és jegyz. Oltványi Ambrussal és Vargha Kálmánnal. Bev. Vargha Kálmán. Uo., 1978. (Nemz. kvt. Művelődéstört.) - A m. sajtó tört. 1705-1848. 1. köt. Szerk. Uo., 1979. - M. Hírmondó. Az első m. nyelvű újság. Vál., s.a.r., bev., jegyz. Uo., 1981. (Nemz. kvtár 1.) - Kv., sajtó és irod. a felvilágosodás korában. Uo., 1983. - Prózai munkák 1802-1804. Írta Bessenyei György. S.a.r. Uo., 1986. (Bessenyei György összes m. Kritikai kiad.) - „Tekintetes Szerkesztő Ur!” Levelek a m. sajtóról 1790-1848. Vál., jegyz., utószó, a szöveggond. Fehér Katalinnal. Uo., 1990. - Geschichte des Buchhandels in Ungarn. Wiesbaden, 1990. - Idegen nyelvű munkák és ford-ok. Írta Bessenyei György. S.a.r. Bp., 1991. (Bessenyei György összes m. Kritikai kiad.) - A m. sajtó tört. Buzinkay Gézával és Murányi Gáborral. Uo., 1994. - A könyvkereskedelem Mo-on. Uo., 1997. - Felvilágosodás, kereszténység, nemzeti kultúra. Uo., 2000. - 1974-: a Magyar Könyvszemle fel. szerk-je. - 1983-: a Bessenyei György összes művei kritikai kiad. sorozatszerk-je Bíró Ferenccel és Tarnai Andorral. s.k.