🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kéry
következő 🡲

Kéry György, Képíró (*Csepreg, Sopron vm., 17. sz.): festő. - Csepregen élt, Szt György-főoltárképe 1675: a lékai nagytp-ban. 1685: a Batthyányak borostyánkői várában képeket javított és állított össze, 1690: Batthyány Ádám megbízásából megfestette Francsics Ádám bortöltő halottas zászlóját. T.E.

Iparműv. Isk. évkv-e 1880-1930:84. - ML 1935. I:544; 1966. II:60. - Garas 1953:135.

Kéry János, ipolykéri, 1654-től gr., OSPPE (Ipolykér, Nógrád vm., 1637. szept. 4.-Nagyszombat, 1685. márc. 3.): megyéspüspök. - Szülei, K. János koronaőr és gr. Czobor Orsolya, prot-ok voltak. A középisk-t Pozsonyban, a bölcs-et Bécsben végezte, ahol 1655: drált. 1656. VII. 23: Lepoglaván tett szerz. fog-at, 1658. X. 9-1662. IX. 4: a CGH növ-e, teol. dr. Hazatért, 1663: a lepoglavai újoncházban a fil. tanára, 1666: spirituális Nagyszombatban, a teol. tanára s a rfőn. titkára. 1669. VI. 3: a r. generálisa, erről 1675: lemondott. 1676. III. 29: szerémi cpp., IV. 22: esztergomi knk. és szentistváni prép. 1678. III. 31: csanádi cpp. 1679: Szelepcsényi prím. helynöke, 1681. XII. 28: váci pp. 1684. VI: részt vett a török elleni győzelmes visegrádi csatában. VI. 24: a sereggel bevonult Vácra, ahová visszahelyezte a ppi székhelyet. Visszavette a prot-októl az egyetlen épen maradt tp-ot. 1684. XI: kénytelen volt Vácot a török miatt futva elhagyni, betegen ért Nagyszombatba. - Megírta a Zrínyiek hadjáratait, ~ tartotta Zrínyi Miklós fölött a gyászbeszédet. - M: Rex Thaumatorgus sive S. Ladislaus Rex... Bécs, 1654. - Oratio Funebris qua tristes Exequias... Nagyszombat, 1664. - Lugubris Panegyricus... Uo., 1665. - Virtus pro fata superstes... Uo., 1669. - Piis Manibus... Uo., 1669. - Regentis Imafo... Uo., 1669. - Martis Turcici Ferocia... Pozsony, 1672. - Universae filosophiae scolasticae. 1-3. köt. Uo., 1673. - Theatrum Sapientiae... Uo., 1674. - Decreta sacrae sedis apostolicae... Bécs, 1674. - Aristoteles Magnus Orbis Philosophus... Pozsony, 1675. - Praelati Eruditio S. Spiritu de Coelis effusus... Uo., 1675. - Panegyres et Orationes... Bécs, 1685. - Utóda a szerémi c-en 1678. VII. 11: Jany János Ferenc, 1682: a csanádin és a váci széken 1685. IV. 16: Balogh Miklós. T.E.

LBE:491 A (1676. III. 29: szerémi pp.) - Mendlik 1864:94. (1678-81: csanádi pp.), 74. (1681-85: váci pp.) - Gams 1873:379. (1677-78: szerémi pp.), 371. (1678-81: csanádi pp.), 384. (1681. XII. 28-1685: váci pp.) - Zelliger 1893:231. (†márc. 3.) - Szinnyei VI:108. - Fraknói 1895:382. - Kollányi 1900:290. (†márc. 3.) - Schem. B-D-S. 1900:53. (51.) (s.v. Hery!) - Batkó István: ~ élete és művei. Bp., 1911. - Chobot II:596. (*1638!; †márc. 5.) - Veress II:57. (†márc. 3.) - Szegedi Kat. Tudósító 1936. (Juhász: Egy csanádi pálos pp. a 17. sz-ban) - Juhász VIII. - Kisbán I:241; II:465. - Gašić 1944:69. (*1638; †1688. II. 28.) - Schem. Csan. 1980:30.

Kéry (kb. 1820-ig Orbán) János, nemeskéri (Völcsej, Sopron vm., 1792. ápr. 6.-Veszprém, 1854. szept. 11.): nagyprépost. - A fil-t Szombathelyen, a teol-t Veszprémben végezte, alszerpapként Keglevich gr. családjánál nev., 1814. II: Kisbárapátin kisegítő, 1815. IV. 7: pappá szent. 1816. II. 22: Zalamerenyén kp., 1823. XI. 22: Attalán plnos. 1834. I. 21: veszprémi knk., 1834. II. 23-1842: veszprémi plnos, 1837: világosvári c. apát, 1841. II-1848: kápt. dékán, 1841. IV. 6: segesdi, 1843. V. 16: somogyi, 1844: zalai főesp. 1847: a kápt. követe az ogy-en, 1852. VI. 20: ált. ppi helynök, 1854: nagyprép. - M: Halotti beszéd... Bolla Márton... gyászünnepe alkalmával... Pest, 1831. 88

Strausz 1930:36. (21.) - Pfeiffer 1987:133.


Kéry György (17. sz.): festő. – 1675: festette a lékai templom oltárképét, amelyen a lékai várat is megörökítette. Oltárképek mellett zászlófestéssel is foglalkozott. **

Tóth 1995:37.