Magyar Katolikus Lexikon > K > Képes Krónika


Képes Krónika, Bécsi Krónika, Bécsi Képes Krónika: 1358-60 k. befejezett latin nyelvű magyar történeti krónika, mely I. (Nagy) Lajos (ur. 1342-82) koronázásáig (1342. VII.) követi az eseményeket. - A Nagy Lajos kvtárából fennmaradt 2 hiteles darab egyike. A kir. tulajdonos voltát bizonyítja alakja és címere (még lengy. címer nélkül) a kódex első lapján. Szerzőjének Kálti Márk fehérvári őrkanonokot tartották, amit az újabb kutatások kétségbevonnak. - Díszítése a visegrádi kir. könyvfestőműhely csodálatosan gazdag alkotása. A készítőinek azonosítására tett kísérletek a munkát a pictor ill. cimerariusként említett Hertul mesternek és fiának, Miklósnak, ill. Medgyesi Miklósnak tulajdonítják. Az Anjouk kir. könyvfestő műhelyének illuminátorait azonban személy szerint nem ismerjük (a kódexek festőit miniátornak v. illuminátornak nevezték, nem pictornak, főleg nem cimerariusnak). Hertul mester készíthetett falképeket, oltárképeket a visegrádi v. a diósgyőri palotában, a címerfestő a lovagi tornák címerpajzsainak díszét. - 147 iniciálé és miniatúra díszíti. A kk. m. tört., műv. és művelődéstört. pótolhatatlan forrásműve. Írása a hazánkban a 14. sz: szokásos folyóírás, írójának vsz. a forrásművéből származó rövidítések föloldásaiban nem volt gyakorlata. 86 fej-re tagolását forrásai adják: a hun történet, a honfoglalás tört-e, a nemzetségek összeírása, a →magyar törzsszövetség hadjáratai, az első kir-ok gesztája, (Szt) István kir. élete, (Szt) László kir. gesztája, (Könyves) Kálmán és fia, II. István és gesztája, II. Géza kora, rövid följegyzések a 12-13. sz. kir-airól, a névtelen minorita előadása III. András uralkodásáról s az Anjouk Mo-ra kerüléséről, I. Károly Róbert uralkodásáról a havasalföldi hadjáratig. - A m. műkincsek tömegével együtt Bécsben őrizték (a szakirod-ban Bécsi ~nak nevezték). 1933: a bécsi Udvari Kvtárból került az OSZK tulajdonába. - Utóbbi kiadásai: ~. Bp., 1959. - ~. 1-2. köt. (Fakszimile kiad.) Uo., 1964. - ~. Ford. Geréb László. Uo., 1971. - Tarnai-Madas 1991:121. Ford. Bollók János. Részletek. T.E.

ML 1966. II:598. - ~. Bp., 1971:184. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:32.

Képes Krónika, Bp., 1919. okt. 1.-1944. okt. 13.: szépirodalmi, társadalmi és művészeti hetilap. - Megj. szerdánként délelőtt, 1941-44: csütörtökönként délelőtt, össz. 1224 sz. Fel. szerk. Zigány Árpád, 1928. II. 12: T. Arányi Mária, 1930. I. 5: Berkes Róbert, 1930. IX. 7: Berkes Róbert, Gáspár Jenő, 1930. VIII. 20: Berkes Róbert, Kolba Gyula, 1943. I. 1: Berkes Róbert. Fel. kiadó: Baranyai Lajos. Kiadó Közp. Sajtóváll. Rt. Ny. Stephaneum. - Havi melléklete: Tündérvásár (1925. I. 4-III. 22. önálló lappá tették 1925. III. 29: 1. évf. 1. sz.) 88

Kemény 1942:140. - Lakatos 1977:715. (1162.)