🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kéki
következő 🡲

Kéki (1940-ig Kekel) Béla (Petrozsény, Hunyad vm., 1907. dec. 30.-Bp., 1993. ápr. 5.): könyvtáros. - 1918: a petrozsényi m. áll., 1919: a gyulafehérvári, 1923-26: a Marosvásárhelyi R.K. Főgimn-ban tanult, éretts., közben 1915-26: zongorázni, 1919-26: hegedülni és 1927-29: orgonálni is tanult. 1926: a bpi Pázmány Péter Tudegy., 1927: a kolozsvári Ferdinánd Tudegy. m-fr-rum., 1930-35: m-ped-esztétika szakán tanult. - 1929. XII. 1: a Kolozsvári Líceumi Kvtár munk., amiért 1936. I. 29: az egy-ről eltanácsolták. 1939. VIII. 2: a Romániai M. Népközösség kulturális szako. titkára, 1940. X. 2: a Kolozsvári Egy. Kvtár munk., 1941. I. 1: a VKM erdélyi ügyo. munk., katona, XI. 6: Kolozsvárt az Egy. Kvtár titkára, közben 1941. I-X: a VKM rk. erdélyi előadója, 1941. XI-1944. VIII: az Ellenzék zenekritikusa is. 1943. II-1944. VIII: a folyóirato. vez-je. A honvédség 1942. II-V: rejtjelezőnek képezte ki; 1944. VIII. 24-1945. V 4: katona, amerikai hadifogságból XII. 29: tért haza. 1946. III. 22: az OSZK katalogizálója s a sokszorosító műhely. vez-je, 1949. V 10: mb., 1950. III. 14: kinevezett főig-h. Kezdeményezésére nyitották meg 1949. IX: az OSZK folyóirat-olvasótermét, 1950. I: vezették be a kardex-rendszert. 1949. II-VI: a Pázmány Péter Tudegy kv-tört. előadó tanára. 1952. VI. 1: a Bpi Műsz. Egy. (BME) Közp. Kvtár olvasószolgálati osztályvez-je, ahol bevezette a kétkártyás kölcsönzést és a szabadpolcos rendszert. 1952. IX-1956. VI: az ELTE BTK írás-, kv- és kvtártört. előadója, 1952. IX-1955. VI: az Apáczai Csere János Ped. Főisk. kvtáros tanszékének tanára. A BME Közp. Kvtárában 1957. XII. 1: mb., 1961. X. 20-1968. XII. 31: nyugdíjazásáig ig-h. - 1956. IX. 8: a M. Kvtárosok Szabó Ervin Köre titkára, 1960. III. 18-1965: főtitkára, 1965-76: a M. Kvtárosok Egyes. főtitkára, 1974. IX. 28: a kv. és kvtártört. biz. megalapítója. 1961-68: a TIT elnökségi tagja, 1955-61: az Orsz. Kvtári és Dokumentációs Tanács kvtárépítési szakbiz. eln. - M: Eminescu vál. versei. Szerk. Gáldi Lászlóval. Bev Jékely Zoltán. Bp., 1947. (Officina kvtár 93/94.) - Mai román líra. S.a.r. Bev. Kolozsvári Grandpierre Emil. Uo., 1947. - Nyomdászati eljárások. Uo., 1951. (Az Orsz. Kvtári Közp. kvtáros tanf. Előadások 31.) (és 1954: Az OMK 4 hónapos szakkvtári tanf. jegyzete) - Kvtört. útmutató. 1. r. 2. é. kvtáros hallg-k részére. Uo., 1953. (Ped. Főisk. jegyz.) - Kvtártört. 1. r. Uo., 1953. (Ped. Főisk. jegyz.); 2. r. Uo., 1953. (jav. utánny. 1954 és 1955); 3. r. Uo., 1953; 4. r. Uo., 1954. (egyben mint az ELTE Nyelv- és Irodtud. Kar jegyzetei Uo., 1954) (mint a Ped. Főisk. jegyz. Uo., 1955) - Az írás tört. Uo., 1955. (2. átd. kiad. 1971) (Gondolat zsebkv-ek) (ném-ül Bp., 1976. [Akzent 23.]) (új kiad. Uo., 1978) (csehül Praha, 1984. [Malé enciklopedia 17.]) - A Kner-nyomda és a m. kv-műv. Uo., 1957. (A M. Grafika melléklete) - A BME Közp. Kvtár évkv-e. 1967, 1971, 1976. Szerk. Uo., 1967-76. - Műszaki Egy. Villamosmérnöki Kar. Szerk. Horváth Tiborral és Karádi Györggyel. Közrem. többen. Uo. 1967. - A M. Könyvtárosok Egyes. évkv-e 1973. Szerk. Uo., 1973. - 1929: Kolozsvárt az Erdélyi Irodalmi Szemle, 1930-33: az Erdélyi Múzeum, 1933: az Erdélyi Iskola techn. szerk-je, 1935. I-VI: az Erdélyi Tudósító h. szerk-je, 1936. II. 6-1937. XII: a Pásztortűz társszerk-je, 1938. I-1940. XII: A Hitel szerk-je, 1938-39: a Keleti Újság zenei rovatvez-je, 1942. I-1944. V: szerk. - Betűjelei és írói neve: K.B. (Pásztortűz és Erdélyi Múz., 1935); (k.b.) (Ellenzék); (K.B.) (Pásztortűz); Kéki Béla (1935. I. 1-1940. XII. 31: névváltoztatásáig); s.k. (Pásztortűz); (s.k.) (ua.). 88

Kvtáros 1977:711. (Végh Ferenc: Petrozsénytől Bp-ig. Beszélgetés a 70 é. ~val) - M. Nemz. 1988. I. 12. (~ 80 é.) - Videófelvétel a BME Levéltára számára (1989:110 perc)