Magyar Katolikus Lexikon > K > Kárpáthy


Kárpáthy Kamilló, 1922-től vitéz (Bp., 1876. márc. 25.-Szolnok, 1952. szept. 8.): hivatásos katonatiszt. - A kassai cs. és kir. katonai alreálisk., majd a morvafehértemplomi cs. és kir. katonai főreálisk. elvégzése után 1894: a bécsújhelyi cs. és kir. katonai akad. hallg-ja. 1897. VIII. 18: avatták hadnaggyá és osztották be a bpi cs. és kir. 32. gyalogezred állományába. Rövid csapatszolgálat után 1900-02: a bécsi Hadiisk-t végezte, átkerült a vezérkarhoz, ahol különböző beosztásokban szolgált. 1913: a közös hadseregből átkerült a honvédségbe. 1914: a 37. honvéd hado. vezérkari főn-e, 1916: a 306. honvéd gyalogezred parancsnoka, 1918: a HM 1. o. vez-je. A Népközt., ill. a Tanácsközt. alatt nem szolgált. 1919. VIII-1923. IX. 1: a Hadügy-, ill. Honvédelmi Min-ban és csapatparancsnokként szolgált. 1923. IX. 1-1925. XII. 5: a Ludovika Akad. tiszti továbbképző tanf-ának (Hadiakad.) parancsnoka. 1922. VI. 1: tábornok, 1925. V. 1: altábornagy, XII. 5: az 1. vegyesdandár parancsnoka. 1929. II. 1-1930. V. 26: a Honvédség Főparancsnokának gyal. szemlélője. 1930. IX. 1: gyal. tábornok. 1936. IV. 1: nyugdíjazták. 1930: a Felsőház tagja. Sz.S.

Ogy. alm. 1931:343. Arck. - Ker. m. közél. alm. I:486. - MÉL III:368. - Hadtört. Közl. 1984/2:385.

Kárpáthy Teréz, SJC (Nagyszeben, Szeben vm., 1894. márc. 5.-Bp., 1961. okt. 25.): szerzetesnő. - Bpen polg. isk. tanítónőképzőt és Ward Koll-ot végzett (ném., fr., ang. nyelven beszélt). 1919. IX. 17: Bpen lépett a r-be. Első esküjét 1921. I. 1: uo., örök esküjét 1939. I. 1: Pécelen tette. - 1920. XI. 7: az első bpi főnöknő, 1923. VIII: Dunavarsányban főnöknő, XI. 1: vikária, 1925-27: Mezőkövesden főnöknő, 1928-48: Pécelen a gazd. leányisk. vez-je. - A szétszóratás után Pesterzsébeten élt. - M: A gondviselés nagy magyar ajándéka (P. Bíró Ferenc SJ élete) Bp. Kézirat. r.k.