🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kárpáthy-Kravjánszky
következő 🡲

Kárpáthy-Kravjánszky Mór Miksa, vitéz, OPraem (Ruttka, Turóc vm., 1888. nov. 23.-Bp., 1940. dec. 11.): tanár, történetíró. - A középisk-t az eperjesi kir. kat. gimn-ban végezte. 1907: belépett a jászóvári prem. r-be, ahol 1911: pappá szent. 1912: lat-tört. szakos tanár; okl-et szerzett Bpen. 1911-től a nagyváradi prem. főgimn-ban tanított, 1914: tört-ből drált. 1915-18: táb. lelkész. 1919: tanár Nagyváradon. 1924-31: tanulm. kutatást végzett a velencei levtárban, majd 1931-34: a vatikáni levtárban. 1934: gimn. tanár Gödöllőn. 1937: uo. teol. tanár. A SZIA II. o. tagjává választotta. 1939: egy. mtanár Debrecenben. 1940: betegszabadságon Gödöllőn. - Tanulmányai: Levtári Közl. (1928: A velencei áll. levtár) - M. Kultúra. (1933: A kat. Báthory István) - Theologia. (1937: M. kir-ok és kirnék esztergomi kanonoksága) - SZIA Értes. (1938: Báthory Endre bíbornok krakkói ppsége) - Fm: Tanulmányok a zsarnokölés tanának tört-éhez. Nagyvárad, 1914. (Kravjánszky M. néven) - M. inkvizíciós perek Velencében. Előad. Bp., 1933. - Rudolf uralkodásának első 10 éve (1576-1586) Uo., 1933. - Az 1697-i kuruc felkelés. Pécs, 1935. (Klny. Hadtört. Közlem.) - Vác és Hatvan a hosszú török háború idejében. Uo., 1936. (Klny. Gödöllői prem. gimn. évkv-e) - Forgách Ferenc bíb. érs. tört-hez. Uo., 1939. (Klny. Regnum egyhtört. évkv.) - I. Rákóczi Ferenc katolizálásának pol. vonatkozásai. Uo., 1940. K.E.J.

Jászói névtár 1916:71; 1944:149. - SZIA tagajánl. 1934:7; 1937:5. - Csornai névtár 1943:10. - Gödöllői prem. gimn. értes. (1940/41: Bodnár Remig: Dr. vitéz ~. 1888-1940) - Stefancsik-Kovács 1978:149.