🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kárpát Könyvkiadó Vállalat
következő 🡲

Kárpát Könyvkiadó Vállalat, Buenos Aires, 1950-: Luttor Ferenc pápai protonotárius kezdeményezésére, →Kótai Zoltán szervezésében és vezetésével alapították, Szabados Mihály régi emigráns által rendelkezésre bocsátott szobában. A Kárpát név jelkép, „védőfal a keleti 'kultúra' ellen,” a m. írók kv-einek kiadása mellett menteni akarta a bujdosók tudatában a m. klasszikusokat, melyek a m. kultúrát, a m. szellemet, a m. tört-et és m. lelket jelentik. 1951: a Délamerikai Magyarság (1929. VI-1963. IX.) hírlap helyiségébe költözött, ekkor kezdődött a nagyméretű kv-kiadás. Terjesztésük az egész világra kiterjedt. A gazd. rendeletek miatt önálló céget kellett alakítani, így keletkezett a ~. 1949-51: Délamerikai Magyarság c-mel a Kótai fivérek és Mikszáth Antal 18 kv-et adott ki. Az első 2, Argentínában kiadott kötet a Jöjj el, Jézus gyermekimakv. és Petőfi Sándor Összes költeményei (2. kiad. 1951). Ezeket 1951-52: vallásos, nevelési és szórakoztató kiadványok követték: a Harmonia Sacra 4-szólamos egyh. énekeskv., Eckhart Ferenc: Magyarország története (2 kiadást ért), Herczeg Ferenc: Az élet kapuja, az Ínyesmester szakácskönyve (1. köt., 4 kiadást ért), Nótafa (4 énekfüz.), Magyar múltunk (1. köt. Mondák, regék, tört. elb-ek a mohácsi vészig. 2. köt. Tört. elb-ek a mohácsi vésztől az első trianoni békediktátumig. Szerk. Girsik Gézáné és Magyar József, 2 kiadást ért). Ez a kv. (a Csodaszarvas regéjétől a trianoni békediktátumig) évtizedeken át alapvető olvasmánya lett minden argentínai m. gyermeknek, forrása cserkész-foglalkozásaiknak. 1951-52: kiadták a Magyar remekírók kék vászonkötésű 7 köt-es sor-át (1. Madách Imre: Az ember tragédiája, Babits Mihály előszavával; 2. Katona József: Bánk bán; 3. Herczeg Ferenc: Pogányok; 4. Móra Ferenc: Aranykoporsó 1-2. köt.; 5. Nyírő József: Úz Bence; 6. Arany János: Toldi-trilógia). A vállalkozás csak az emigránsok adakozásából létezett. Kótai a kiadáshoz szükséges anyagiak megteremtéséhez üzleti vállalkozásokba is kezdett. Amikor nem bírta tovább fönntartani Argentínában a ~ot, 1958: áttelepítette Clevelandbe (Ohio, USA), de 1961-ig fiókként fönntartotta a Buenos Aires-i irodát. - Az újabb, Magyar Könyvbarátok Diáriuma füzetsorozatot a ~ előfizetésre alapozta, beszerzésére pontrendszert állított össze. 1952. VII: Luttor Ferenc A szellemi élet c. tanulm-ával indították, szerkesztői: Kótai Béla, Kótai Zoltán és dobosi Szabó László (festő, illusztrátor). A tervezett évi 8 füzetből 1952: 2, 1953: 1, 1954: 1, 1955: 4(?) tájékoztatott a bujdosó m-ok irod. munkásságáról s a szovjet megszállta haza kultúrtaktikázásáról. Szünetelés után 1958: Kárpát c. családi folyóiratként jelent meg. - A Magyar Könyvbarátok Diáriumának másik sorozata 1953: A magyar könyvbarátok kiskönyvei (1. Móra Ferenc: Georgikon; 2. Arany János történelmi költeményei és balladái; 3. Gárdonyi Géza: Az én falum; 4. Mécs László válogatott költeményei [Markovics József, São Paulo, költségén]; 5. Mikszáth Kálmán: Gavallérok; 6. Reményik Sándor verseiből; 7. Kutasi Kovács Lajos: Barbárok). Még a Délamerikai Magyarság kiadásban jelent meg 1951: Herczeg Ferenc: Az élet kapuja (egy új sorozat, a Magyar Könyvtár első számaként; nem lett folytatása), Nyírő József: A zöld csillag és Íme az emberek (hivatalosan „a szerző kiadásaként”, Madridban); 1952: Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák (Zádor István rajzaival); Pohárnok Jenő: A verhetetlen tizenegy (dobosi Szabó László rajzaival), kisbarnaki Farkas Ferenc: Tatárhágó visszanéz; Kutasi Kovács Lajos: Tükörben és Záróra; R.k. elemi katekizmus; 1953: Vaszary Gábor: Ketten Párizs ellen; Tamási Áron: Ábel a rengetegben; spanyolul elsőként Wass Albert: Devolvedme mis montanas! ('Adjátok vissza a hegyeimet', m-ból ford. Latinovits László, előszó: Josué Quesada); 1954: Wass Albert: Farkasverem; Nyírő József: A zsibói bölény; Gárdonyi Géza: Göre Gábor. Bojgás az világba; 1955: Vaszary Gábor: Monpti; 1956: Kenese Erzsébet: A fegyvertelen katona (Loyolai Szt Ignác életregénye); 1957: Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág (az 1948 u. csak az emigrációban létező M. Cserkészszöv-gel együtt); Honti Rezső: Spanyol-m. és m-sp. szótár; Sík Sándor: Dicsőség! Békesség!; 1958: Vaszary János: Tubák csodálatos élete; Wass Albert: Az Antikrisztus és a pásztorok; Értavy-Baráth Kata: Gyöngyharmat; Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg. (Ford. Vámos Pálné); 1959: Fenyvessy Jeromos: Szentföld; Illés Lajos és Sári Gál Imre: Tanúság (hazai életképek); Kutasi Kovács Lajos: Törzsasztal; Wass Albert: A funtineli boszorkány; 1960: Tóth Veremund: A magyar irodalom története (a clevelandi Kossuth Kiadóval, tankv-sorozatának részeként). Kiadási év nélkül jelent meg (1960?) Wass Albert: Tavak könyve (2. kiad. Bp., 1998); Eszterhás István: Döbrönte kürtje (tört. reg., már Clevelandben) - A ~ 10 é. argentínai léte alatt Délamerikai Magyarság és Kárpát Könyvkiadó néven 76 kv-et és 2 irod. és kulturális folyóir-ot adott ki. Kótai Zoltán 1961: számolta föl a ~ Buenos Aires-i irodáját. 88

Némethy Kesserű 1999:98.