🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kálvária-oltár
következő 🡲

Kálvária-oltár: oltár, melynek retablója középpontjában a kereszten meghalt Krisztus, körülötte a Szűzanya, Szent János és a szenvedéstörténet jelenetei. - A legismertebb m. ~ Kolozsvári Tamás munkája (Garamszentbenedek, 1427), melyen (Luxemburgi) Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) is szerepel. A nagyszebeni ~on Szt István és László kir. tűnik föl. A nyírbátori →Krucsay-oltár az egész szenvedéstört-et bemutatja. A bártfai ~ (1480/90) szekrényének kompozíciója szokatlan; a kétoldalt egymás fölötti 2-2 fülke nem párhuzamos a retabulum homloksíkjával, hanem rézsútos, s így a fülkékbe helyezett alakok nem az oltár előtti hívőkre, hanem a szekrény kálvária-jelenetének 3 főszereplőjére tekintenek. A fülkék szamárhátívesen záródó gótikus ablaknyílások, amelyekből egy-egy ósz-i próf. hajol ki. A felkai szárnyasoltár (1480 k.) az esztergomi Ker. Múz-ban látható. **

Radocsay 1967:69. - Bálint 1989:257.