Magyar Katolikus Lexikon > K > Kálmáncsehi


Kálmáncsehi Domokos (1435 k.-Gyulafehérvár?, 1514): megyéspüspök. - Jobbágycsaládból származott, iskolázottsága révén lett zászlósúr. 1450: iratkozott be a bécsi egy-re. 1459: székesfehérvári knk. Fölsztelése után 1462: a kincstár szolgálatába állt, a Szt Miklós kápt. prép-ja, majd szekszárdi apát. 1474: a székeskápt. prép-ja. 1495. X. 16: vál., 1497. I. 16-1501. VI. 16: tényl. váradi mpp. A MA-ban 1501 második fele-1514: erdélyi mpp. (egyéb összeállítások 1504 u. nem említik!). 1495: a kir. megbízásából új adójavaslatot dolgozott ki. Váradon megalapította Szt László kir. sírjának és Szt István első vt. egyházának társaskápt-ját. - 4 pompásan díszített könyve ismert: egy breviárium, illuminátora Franciscus de Castello Ithalico e de Mediolano (őrzési helye: OSZK); egy misszále és breviárium (Bécs, Liechtenstein-gyűjt.); egy később →Laki Túz Osvát birtokába került misszále (zágrábi szegyh. kincstára); egy Stephanus de Chahol által másolt hóráskönyv (Párizs). - Utóda Váradon 1501: Szatmári György, Erdélyben 1503: Bácskai Miklós (a MA-ban 1514: Várday Ferenc). 88

Mendlik 1864:82. (1495-1502: váradi pp.), 89. (1502-03: erdélyi pp.) - Gams 1873:382. (1502. II. 14-1503: erdélyi pp., utóda 1503: Bácskai Miklós) - Schem. Mv. 1896:86. - Eubel II:279. (†1503) - Schem. Trans. 1838:XXII. (39.); 1913:13. (1501-02: erdélyi pp., utóbb kalocsai érs.) - Temesváry 1931:9. - Tanulm-ok Bp. múltjából. 12. köt. Bp., 1957:30. (Kubinyi András: A kincstári személyzet a 15. sz. 2. felében) - Tört. Szle 1965:488. (Fügedi E. szerint 1501: meghalt) - MÉL I:845. - Radó 1973:344, 393. - Tonk 1979:190. (szerinte kalocsai érs. is!) - Köblös 1987:80. - Jakubinyi 2004:23. (1501-02: erdélyi pp., 1502-1503: kalocsai érs., a p. megerősítés előtt meghalt; vagy 1501-†1514: erdélyi pp.)