🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Káldi
következő 🡲

Káldi György, SJ (Nagyszombat, Pozsony vm., 1573. febr. 4.-Pozsony, 1634. okt. 30.): hitszónok, szentírásfordító. - 1597. I. 9. előtt egyhm-s pappá szent., knk. lett. 1598. V. 7: Rómában lépett a r-be. Fogadalomtétele után Alamócon hittanár, Brünnben a novícmester asszisztense, 1603: Sellyén, majd Kolozsvárt m. hitszónok. 1606: társaival együtt száműzték Erdélyből. - A Szentírás fordítását Gyulafehérvárott 1605. X. 11: kezdte, Alamócban 1607. III. 25: fejezte be. - Bécsben lett lat-ol-ném-m. hitszónok. Később Brünnben, Leobenben novícmester. Utolsó fog-át 1612. V. 27: tette le Brünnben. 1618: Nagyszombatban házfőn., 1619: Bethlen hadai elől Bécsbe menekült. 1629: Pozsonyban házfőn. - M: Szt Biblia. Lat-ról ford. Bécs, 1626. (kz-a a bpi Egy. Kvtárban) - Halotti beszédek. Uo., 1629. - Az Vasárnapokra-való Prédikátzióknak Első Része. Pozsony, 1631. - Az innepekre való Prédikátzióknak Első Része. Uo., 1631. - Istennek szt akarattya. Nagyszombat, 1681. - ~ vál. egyh. beszédei bevezetéssel és szótárral. Szerk. Bellaagh Aladár. Bp., 1891. T.E.

Szinnyei V:821. - Révai Sándor: ~ életr-a, bibliaford-a és oktató intése. Pécs, 1900. - Mihalovics Ede: A katholikus prédikáczió tört. Mo-n. Bp., 1901. II:105. - Velics II:56. - Gyenis II:361. (Pallós Kornél: ~) - Regnum 1940-41:4. sz. (Németh L.: A Regnum Marianum állameszme) - Braunecker M. Margit: Nagyszombat mint irod. közp., 1560-1640. Bp., 1954. - Kat. Szle 1955:7. sz. (Lukács László SJ: ~, a bibliafordító) - Civitas Dei 1956:1. sz. (Lukács László SJ: Újabb adatok K. bibliafordításának tört-éhez) - M. Kv-szle 1956:72. sz. (Holl Béla: Adalékok a K. Biblia tört-éhez) - Polgár, Ladislaus SJ: Bibliographia de historia S. J. in regnis olim Corona Hungarica unitis (1560-1773). Romae, 1957:1006. - ItK 1962:66. sz. (Holovics F.: Ki ford. a Káldi-féle Bibliát?) - Benyik György: Ungarische Bibelübersetzungen. Szeged, 1997.