🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kákossy
következő 🡲

Kákossy Árpád Elek, kákosi (Kisszabadka, Zala vm., 1883. jan. 6.-Kisbárapáti, 1951. júl. 12.): plébános. - Nagykanizsán éretts., a teol-t Veszprémben végezte, ahol 1907. VI. 27: pappá szent. Marcaliban kp., 1910: Hunyady József gr. gyermekeinek nevelője, 1913: a bécsi Augustineumban képezte magát, teol. dr. 1916. I. 1: a csurgói tanítóképző és gimn. hittanára. 1919. I. 1-1926. III. 15: a szentírástud. tanára s a papnev. int. alkormányzója Veszprémben. 1923: sztszéki bíró, 1926: Karádon plnos. - 1937: a bpi egy. hittud. karának bekebelezett dr-a, 1939: a SZIA I. o. tagnak jelölte. - M: Muraköz vallásos lelke. Csáktornya, 1909. - De vicario capitulari. (Dri dissz.) Wien, 1914. - Emlékkv. a 800 é. Karád jubileumára. Kaposvár, 1934. - Szt Pál, a népek ap-a. 2. kiad. Uo., 1936. - Kz-ban: Az Egyh. szociális berendezkedése. T.E.

Schem. Vesp. 1938:199. - SZIA tagajánl. 1939:5. - Pilinyi 1943:116. - Gyászjelentés