Magyar Katolikus Lexikon > K > Kájoni


Kájoni János, OFM (Kiskajon, Belső-Szolnok vm., 1629.-Szárhegy, 1687. ápr. 25.): rendfőnök, orgonakészítő. - Rumén ortodox családban született. A család Jegenyére (Kolozs vm.) költözött, ahol ~ vsz. jezsuita hatásra katolizált. Fiatalon orgonista, orgona- és virginálkészítő. Csíksomlyón 1648. IX. 17: lépett a r-be. 1648: elöljárói Brassóba küldték orgonát vásárolni, vsz. kiváló orgonista volt. A teol-t Nagyszombatban végezte. 1652-től Csíksomlyón élt, magát orgonistának és orgonakészítőnek nevezte. 1655. IX. 5: itt szent. pappá. 1660. XII. 10: házfőn., 1661: felépítette a tatárok által elpusztított csíksomlyói isk-t. 1662-65: definitor. 1664: helyreállította a csíksomlyói orgonát. 1663, 1666-68: Mikházán házfőn. A vályogból épült rház helyébe kőből és téglából új ktort építtetett, melynek D-i oldala 1990: is állt. 1669-74: Szárhegyen házfőn., újjáépíttette a romos zárdát (kőbe faragott arcmása a ktor oldalában látható). - 1675: custos provincialis és missziós főnök, Csíksomlyón megalapította a Székelyföld első, hangjegynyomásra is berendezett nyomdáját. 1678: erdélyi custos generalis, ap. vik. 1681: Csíksomlyón házfőn., befejezte a tp. és a zárda építését. A szárhegyi ktorban temették el. „Erdély Pázmányának”, „Székelyföld éneklő Pázmány Péterének” emlegették. - Rtársait orgonálni tanította, ének- és zeneszerzéssel is foglalkozott. Erdély-szerte gyűjtötte a kk. énekemlékeket, és több százat mentett meg →Cantionale Catholicum (1676) c. gyűjteményében. Orgonát épített Mikházán, Szárhegyen és Székelyudvarhelyen is. Értékesek a székely rovásírásra vonatkozó feljegyzései. Széleskörű érdeklődését imakv-ek, kalendárium, beszédek, ktori rendtartás, rendtört., énekeskv-ek, egyházzenei gyűjt-ek bizonyítják, melyeket ma csak részben ismerünk. A Kájoni-féle Herbárium, fatáblás gyógyfüves könyve (Ortus Sanitar) 244 gyógynövénnyel foglalkozik. - Arcképét (önarcképét[?], 1673) →Simon Jukundián 1878: megtalálta Csíksomlyón, s több másolatot készíttetett róla. - ~ részben átd. szövegével énekeljük az →Éneklő Egyház 5, 11, 19, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 58, 68, 69, 70, 98, 104, 108, 117, 128, 153, 163, 190, 191, 192, 202, 212, 213, 214, 253, 263, 265, 270, 278, 282, 294, 297, 298, 309, 312, 342, 343, 350; dallamával a →Hozsanna 6, 42, 88 sz. énekét. - M: Cantionale Catholicum. Csíksomlyó, 1676. - Kalendárium. Uo., 1678. - Fekete kv. Az erdélyi ferences kusztódia tört. K. J. kz-a, 1684. Szeged, 1991. - Kz-ban: →csíkcsobotfalvi kézirat (1651-76); Nagy Magyar Herbarium (1656); Régi mód szerént való székely ABC; Egyházi szent beszédek; Hymnarium (→Kájoni latin-magyar versgyűjteménye (1659-77); Cantus Catholici; Organo Missale (1667); Sacri concentus (1669); →Kájoni-kódex; Antiphonae de Sanctis Ordinis Minorum; Gregorián mise-ének gyűjtemény (Graduale, részben ~ másolata, 1681). P.G.-88-Vo.L.

Szinnyei V:802. (s.v. K. Gábor; *Nagykájon, †IV. 20.) - ItK 1909:136. (Seprődi János: A Kájoni-codex irod. és zenetört. adalékai) - György 1930:519. (*Kiskajon; †IV. 25.) - Domokos 1979:102. - Korunk 1981:819. (Benkő András: K. J., a humanista muzsikus) - Mo. zenetört. II:183. - Fekete kv. Az erdélyi ferences kusztódia tört. K. J. kz-a, 1684. Szeged, 1991. - RMKT XVII/15B:110. - Vofkori II:29.