Magyar Katolikus Lexikon > K > Kádas


Kádas Emma Fortunáta, ANK (Álmosd, Bihar vm., 1902. júl. 16.-Jászberény, 1994. jan. 12.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - Szombathelyen 1929. XII. 16: lépett a kongr-ba. Első fog-át 1931. VIII. 15, örök fog-át 1937. VIII. 15: uo. tette. Betegápoló nővér, háztartási alkalmazott egyh. intézetekben. r.k.

Kádas Ferenc Rudolf, OPraem (Jászó, Abaúj vm., 1816. jan. 24.-Peceszentmárton, 1880. febr. 2.): tankerületi főigazgató. - A gimn-ot Jászón, Kassán és Lőcsén végezte, 1832. XI. 4: Jászón lépett a r-be, ahol ped-t és fil-t, a KPI-ben teol-t tanult, 1837: drált, 1839. IX. 22: ünn. fog-at tett, X. 16: pappá szent. 1840: Kassán, 1843: Rozsnyón, 1844: Nagyváradon a bölcs. és hitszónoklattan tanára, 1851-56: a gör. irod. előadója is, 1856. VIII: Pesten a SZIT alig-ja, 1861. VII-1872: nyugdíjazásáig a győri tanker. főig-ja. - Az Egyetemes M. Encyclopaedia 1-4. köt. munk. - M: Illustr. ac. Rev. Domino Joanni Nep. Dercsik electo episcopo Pristiniensi… Pest, 1837. - Lelki kalauz imákban és énekekben. Nagyvárad, 1848. (újból Imák és énekek a ker. kat. ifj. számára c-mel. Uo., 1860) - Felséges Ferenc József cs. és ap. kir. jászói ... látogatása alk. Pest, 1857. - Dalkoszorú … Scitovszky Ker. János…mo-i hg-prím-nak aranymiséje örömünnepén… Uo., 1859. - Cantu Caesar Világtörténelme. 7. köt. Ford. Uo., 1862-63. (és Eger, 1866) - 1857. XI. 4-1862. VII. 31: a Katholikus Néplap, 1859. XII: a Religio szerk-je. 88

Szinnyei V:790. (s.v. Kádas Rudolf) - Stefancsik-Kovács 1978:143. (86.)