Magyar Katolikus Lexikon > K > Káda


Káda István (Pásztó, Heves vm., 1617.-Nagyszombat, 1695. szept. 23.): fölszentelt püspök. - 1650. X. 4-től a nagyszombati szem-ban tanult, 1654. IV. 4: uo. pappá szent. Erdélyben kezdte működését, ahol buzgósága a prot-ok ellenszenvét váltotta ki, ezért menekülnie kellett. 1661: nyitrai knk., 1664. VII. 26: pásztói apát. 1676. IV. 22: esztergomi knk. és nógrádi főesp. 1684. V. 16: gömöri főesp. 1683: Petneházy Dávid kurucai Jaklin Balázzsal együtt Nagyszombatból Léváig hurcolták, ott sikerült megszökniük. I. Lipót (ur. 1657-1705) 1685. IV. 15: kinevezte erdélyi pp-ké. A Sztszék a megerősítést 1689. II. 8: megtagadta azzal az indokkal, hogy a kir. jogara alá nem tartozó Erdélybe pp-öt nem nevezhet ki; de 1689. VI. 27: beleegyezett abba, hogy ~t ap. helynöknek kinevezze s mint ilyet pp-ké szteljék. Bécsben 1690. II. 2: Kollonich Lipót augustopolisi cpp-ké szent. ~ ekkor pásztói c-éről lemondott, erdélyi c-ét haláláig viselte. 1691: Széchenyi György prím. spp-e. - M: Incendium et excidium civitatis Tyrnaviae auctoribus Tökölianis. Nagyszombat, 1684. - Utóda az erdélyi széken 1696. I. 19: Illyés András. T.E.

Schem. Trans. 1838:XXIII. (59.); 1913:14. - Mendlik 1864:89. (1686-94: pp.) - Gams 1873:382. (1686-94: erdélyi pp.) - Zelliger 1893:216. (*Gyöngyös) - Fraknói 1895:388. - Vágner 1896:243. - Szinnyei V:782. - Kollányi 1900:291. - Temesváry 1914:52. (s.v. Kada) - Jakubinyi 2004:27. (s.v. Kada)