Magyar Katolikus Lexikon > K > Kádár


kádár, bodnár, pintér (lat. vietor, ném. Binder, Fassbinder): az ősi →faragó-mesterségből korán kialakult →kézműves mesterség. - A 15. sz: céhesedett. Különböző nagyságú hordót, sokféle háztartási és gazd. faedényt készített. Tölgy- és bükkfahasáb, mogyoró- és fűzfavessző, gyékény, később vasabroncs az anyaga. Bárd, szekerce, fűrész, véső, gyalu, gyalupad, kés, vonó, faragószék, fúró, húzóvas, hajtófa az eszköze. A megszárított, elfűrészelt dugafát faragással nagyolva, donga alakra gyalulja. A dongákat edényfallal állítja, kilángolva rászorítja az abroncsokat, a fenéklapokat a duga hornyába illeszti, gyékényezi, színleli, kifúrja az akonát és a csaplukat. Hasonlóan készít sokféle faedényt is, de csak egy fenékkel. Kezdetben faabroncsot használt: hasított, egyformára faragott gallyakat kötözött össze. A vasabroncs a 18. sz: jelent meg. - Mo-on kb. 110 ~céh működött. Védősztjük Szt Orbán p., akit kehellyel és szőlőfürttel ábrázolnak, valamint Szt Medárd pp., akinek ünnepnapjához népi időjárási megfigyelések fűződnek, s így áttételesen a bortermésen keresztül a ~oknak is pártfogója. Szegeden Szt Orbán mellett Szt Anna is pátrónája volt a ~oknak, mert Jessze törzséből, Anna és Mária méhéből sarjadt a „szőlőtő”, melyből a „megváltás bora” termett. Szt Márton is előfordul a ~-védősztek között, mert Márton napjára (XI. 11.) megforr az újbor. A kolozsvári ~céhnek is Márton volt a védősztje. B.I.-N.P.

Céhkat. 1-2. köt. 1975-76. - Bálint I:386, 433; II:99, 469. - Csiffáry 1982:59, 104. - Bogdán 1984.

Kádár Ambrus (Aknasugatag, Máramaros vm., 1845. febr. 14.-Szatmárnémeti, 1911. márc. 9.): kanonok. - A gimn-ot Szatmárnémetiben, a teol-t a Pázmáneum növ-eként Bécsben végezte. 1872. VII. 19: pappá szent., az Augustineumban tanult tovább. 1874. XI. 1: Szatmárnémetiben a ppi irodában iktató. 1875: teol. dr., ppi szertartó. 1877: titkár, 1892: irodaig. 1893: knk., papnev. int. rektora. 1897: szegyh. főesp., 1898: bényi prép., ppi helynök, 1884: p. kamarás. 1904: p. prel., 1907: vikárius. - A SZIT irod. szako. tagja. - M: Az egyh. törv-hozás társad. jelentősége. Szatmárnémeti, 1882. - A világi hívek közreműködése az egyhm-ben. Bp., 1890. - Egyhjogi és teol. cikkei 1876-85: a Religio és a Katolikus Teológia c. lapokban. 88

M. Sion 1893:451. - Szinnyei V:783. (†febr. 14.) - Schem. Szat. 1904:416. (*febr. 25.); 1907:146. (*febr. 25.) - Egyh. Közl. 1911:11. sz. (Nekr.) - Vasárnapi Újs. 1911:11. sz. - Gyászjelentés - Gulyás XVI:27.

új

Kádár Dániel Antal, Tániel Andon Gádárján, OMechVind (Szamosújvár, Belső-Szolnok vm., 1916. febr. 25.-Bp., 1988. aug.): örmény szerzetes pap. - 1936: fil. és teol. tanulmányokat kezdett a bécsi rházban. 1940. II. 11: sztelték pappá. 1944: Bp-re jött, Pungucz Vörtánesz kp-ja (állítólag Isztambulba készült, de a háború megakadályozta elutazását) akinek halála után a bpi örm. lelkészség vez-je. 1960: teol. dr. Kb.1500 zsidó származású személyt mentett meg, hamis okmányokat szerzett számukra, emiatt sokszor találkozott Raul köszönő leveleik állítólag a Bpi Örm. Plébánia irattárában 4 albumban megtalálhatók. ~ látogatta őket a gettóban, a kórházban és börtönökben. A II. vh. után feljelentették, meghurcolták. 1956 u. papként egy ideig nem működhetett, utcaseprőként, műtősként, majd irodai alkalmazottként dolg. Megszervezte az örm. kat-ok hitéletét, kulturális és hagyományőrző életét. A bpi Orlay u-ban vásárolt telken ~ gyűjtésével, az élénk vallásos életet élő magyarörmények és részben a Gülbenkján Alapítvány támogatásával épült fel a bpi →Világosító Szent Gergely örmény kápolna és az épületben lévő örm. múz., levtár és kvtár. ~ súlyos betegsége ellenére helyén maradt, szolgálat közben érte a halál. A bpi örm. kpnában van eltemetve. Szám L.

Ararát 2000/9:23.

Kádár István (Valea Izvoarelor [Buzásbesenyő, v. Kis-Küküllő vm.], Ro., 1953. júl. 25.-): plébános. - A teol-t Gyulafehérvárott végezte, 1978. VI. 18: szent. pappá. Kézdivásárhelyen, majd Brassóban káplán, 1985: Csicsókeresztúr, majd Kolozsvár-Monostor plnosa. 1989 u. irányította az egykori kolozsmonostori apátság tp-ának helyreállítását. B.Gy.

Kádár József, Szt Györgyről nev., Piar (Kézdiszászfalu, Háromszék vm., 1911. ápr. 9.-Nyujtód, 1993. márc. 6.): tanár, plébános. - A gimn-ot Kézdivásárhely-Kántán végezte. 1930. VIII. 27: Máramarosszigeten lépett a r-be. 1935. VI. 9. ünn., örök fog-at tett. A teol-t Kolozsvárt hallgatta. 1936. VI. 11: Vajdahunyadon szent. pappá. Temesváron tanár, 1937: Nagykárolyban újoncmester, 1940: Vácott, 1944: Kecskeméten tanár. 1945: Máramarosszigeten gimn. ig., házfőn., Kecskeméten gondnok. 1946: Máramarosszigeten ig., majd plnos. 1948: Borsabányán, 1959. III: Láposbányán, 1964: Szinérváralján plnos. 1978-tól Kézdiszászfaluban, 1979: Nyujtódon rokonainál nyugdíjban. Ku.P.

Koltai 1998:178.

Kádár László, OCist (Eger, Heves vm., 1927. szept. 2.-Eger, 1986. dec. 20.): érsek. - A gimn-ot az egri ciszt-eknél és Szatmárnémetiben végezte. 1945. IX. 4: Zircen lépett a r-be. 1950. II. 16: ünn. fog-at tett, Badalik Bertalan pp. Bpen a Rózsafüzér Kirnéja-tp-ban VI. 16: pappá szent. Egri egyhm-sként Felsőtárkányban, 1960: Bélapátfalván és 1965: Egerben a Nagyboldogassz. pléb-n kp., 1966: érs. jegyző és másodtitkár. 1968-70: Párizsban az Institut Catholique-on tanult. 1972. II. 8: saetabisi fszt. pp., veszprémi spp-ké nevezték ki. III. 16: Bpen Ijjas József érs. pp-ké szent. 1974. II. 2: veszprémi ap. kormányzó, 1975. I. 10: mpp. 1978. III. 2: áthelyezték az egri érs. székre. - Utóda Veszprémben 1978: Paskai László, Egerben 1987. VI. 5: Seregély István. 88

Schem. Vesp. 1975:83. - MKA 1984:570. Arck. - Pfeiffer 1987:37.

Kádár Lehel, borosjenői (Temesvár, Temes vm., 1884. jan. 18.-Bp., 1935. ápr. 8.): hírlapíró. - A temesvári piar. és a szászvárosi ref. gimn-ban tanult, majd Bpen joghallg. 1903-tól írogatott. 1909: a P. Hírl., majd a Bpi Hírl. munk., az I. vh. idején Az Est, 1919 őszétől a délutáni Új Nemzedék munk. 1921. V. 15-IX. 30: a Nemz. Újság szerk-je, 1921-24: a Szózat, 1930-32: a Reggeli Újs. szerk-je. 1934: a Magyarság munk. - M: Kései leány. Bp., 1917. - Három galamb. Reg. Uo., 1918. - A bagdadi vasút. Reg. Uo., 1918. - A máriás tallér. Reg. Uo., 1920. - Betűjelei: K.L. (Új Idők 1916); r. l. (Új Nemzedék 1915-); rl. (Élet 1916) 88

Ványi 1926:419. - KL II:473. (*1888) - Magyarság évkv-e 1938. Bp., 1937:9. (Lendvai István) Arck. - Gulyás 1956:575. - Gulyás XVI:43. - Viczián 1995:174. (1302)

Kádár Titusz József, OSB (Kőszeg, Vas vm., 1886. nov. 11.-Davos, Svájc, 1930. márc. 3.): gimnáziumi igazgató. - 1905. VIII. 6: lépett a r-be, 1910. VI. 5: ünn. fog-at tett, VII. 1: pappá szent. Komáromban, 1912: Kőszegen, gimn. tanár, 1923: Bpen házfőn. és gimn. ig., 1924: főapáti irodaig., 1927: Pannonhalmán, 1928: Zircen, 1929: Davosban betegszabadságon. - M: A pannonhalmi Szt Benedekr. bpi Szt Benedek kath. főgimn. 1923/24. é. értes. Közzétette. Bp., 1924. - Istenkeresés, egy szerz. festőnek emlékírásai. Írta Willibrod Verkade. Ford. ném-ből. Bp., 1926. T.E.

KL IV:533. - Gulyás XVI:45. - PN 1987:154. (1181.) - Értesítők 1998. 4: B1892.

Kádár Zoltán (Sepsiszentgyörgy, Háromszék vm., 1915. júl. 24.-Budapest, 2003. márc. 17.): művészet-, természettudomány- és vallástörténész. - 1933: a szolnoki áll. Verseghy Ferenc Gimn-ban éretts. A Pázmány P. Tudegy-en biológiát, archeológiát, műv- és ókortört-et tanult. 1938: óker. régészi diplomát szerzett. 1938-39: Rómában ösztöndíjas, a Sapientia Egy. és az Institutum Pontificium Archeologiae Christianae hallg-ja. A M. Nemz. Múz-ban, majd a Szépműv. Múz-ban fizetés nélküli gyakornok. 1942-43: a KALOT munk. 1944. VII. 1-X: a Külügymin. Tájékoztató Szolg-ának kőnyomatos idegennyelvű tájékoztatóját szerk. 1945: az Iparműv. Isk. tanára. 1948: Debrecenben a KLTE-en műv-, ókor-, tud- és vallástört-et tanított. 1953: az ókortört. tanszékvez. tanára. 1958. VIII. 1: népgazd. okokból fölmentették, 1976. II: nyugdíjazásáig a klasszika-filológia tanszék docense. - 1958: a művelődéstört-tud. kandidátusa, 1979: dr-a. 1980-90: a MTA biol-tudtört. biz-ának, 1990: a bizantológiai munk-biz. eln. A M. Régészeti és Művtört. Társaság tb. tagja, az Orvostört. Társ. tb. aleln. - 1974: Ipolyi-, később Zsámboky-díjat kapott, 1998: a M. Közt. arany érdemkeresztjével tüntették ki. Lexikonunk munkatársa. - M: Pannónia óker. emlékeinek ikgr-ja. Dissz. Bp., 1939. - Szombathely. Horváth Tiborral és Géfin Gyulával. Uo., 1961. - Die kleinasiatisch-syrische Kulte zur Römerzeit in Ungarn. Leiden, 1962. - Survivals of Greek Zoological Illumination in Byzantine Manuscripts. Bp., 1978. - Antik természettud. Szabó Árpáddal. Uo., 1984. - Physiologus. Ford. Mohai András. Képmagyarázatok és utószó. Uo., 1986. - Bizánci műv. Uo., 1987. (2000: új kiad.) - A Hagia Szophia. Németh Györggyel és Tompos Erzsébettel. Uo., 1987. - Válogatások a Hippokratészi Gyűjt-ből. Szerk. Uo., 1991. - Albertus Magnus: Az állatokról. Ford. Magyar László András. Magy. Uo., 1996. - Fáy Aladár élete és műv-e. Többekkel (F. A. műv. életútja). Uo., 1998. - Kerényi Károly: Az isteni orvos. Utószó. Uo., 1999. - Az egyszarvú és egyéb állatfajták Bizáncban. Bp., 2000. s.k.