🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > jubileumi búcsú
következő 🡲

jubileumi búcsú: a →jubileumi évben elnyerhető →teljes búcsú. - Elnyerése 1925-ig római zarándokúthoz és a →négy patriarkális bazilika meglátogatásához volt kötve. XI. Pius p. (ur. 1922-39) 1925. XII. 24-i ap. konst-jában e megkötést feloldotta, így mindenki a lakóhelyén is elnyerheti a ~t a mpp. által megjelölt templom meglátogatásával. Elnyerésének föltételeit II. János Pál p. 1983. I. 6: rendkívüli szentévet hirdető Aperite Portas ap. bullájában közösségi, ill. egyéni formákban foglalta össze: 1. elnyerésének közösségi formái: részvétel közös liturgiában, amelyet az egész egyhm. v. egy pléb. közösség számára a ~ elnyerése céljából végeznek. E szert-ban mindig helyt kell adni a Szentatya szándékára való imádságnak, s „kívánatos az is, hogy az imádsághoz az irgalmasság valamelyik cselekedete is csatlakozzék, mellyel ki-ki kifejezi, hogy valóban megtért”. E közösségben végzett lit. cselekmény lehet: ünnepi szentmise, igeliturgia (zsolozsma olvasmányos részének, a laudesnek v. a vesperásnak alkalmazott v. kibővített változata is); bűnbánati lit., melyet a ~ elnyerése céljából állítottak össze, s melynek szentgyónással kell befejeződnie; keresztség v. más szentség (bérmálás v. betegek kenete) szentmisében történő kiszolgáltatása; keresztút, melyet a ~ elnyerése céljából állítottak össze. A mpp-ök elrendelhetik, hogy a ~t népmisszió kapcsán, v. külön csoportoknak rendezett lelkigyakorlatos napokon nyerhessék el a hívők. Természetesen a Szentatya szándékára végzett imádság egyik változatnál sem maradhat el. - 2. A ~ elnyerésének egyéni formái: templom v. más szt hely meglátogatása egyedül v. családdal, ott elmélkedés, Hiszekegy, Miatyánk és a Szentatya szándékára végzett imádság. Rómában fölkereshető a ~ elnyerése céljából a 4 patriarkális bazilika egyike (Lateráni Szt János-, Szt Péter-, falakon kívüli Szt Pál-, Maria Maggiore-baz.) v. a S. Croce in Gerusalemme-baz., ill. egy katakomba; a világ többi egyhm-iben a pp. által e célra kijelölt tp-ok egyike. A betegek a plébtp-ukban is elnyerhetik a ~t; aki erre sem képes (öregotthonok lakói, börtönben lévők), az lélekben csatlakozzék a pléb. zarándoklathoz v. a családtagokhoz, akik a ~ elnyeréséért keltek útra. A szigorú klauzúrában élő szerz-ek és szerznők saját kolostortp-ukban nyerhetik el a ~t. **

Szentévi emlékkv. 1933.