🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > jogakadémia
következő 🡲

jogakadémia: jogi végzettséget adó 4 évfolyamos főiskola. - Az első hazai kat. ~t Foglár György cpp., egri knk. 1740: alapította Egerben. A JT Budán, Győrött és Kassán fil. és hittud. karral akad-t, Nagyszombatban jogi és orvosi karral egy-et tartott fönn, melyek a JT föloszlatása után, 1773-77: a mpp-ök hatósága alá tartoztak. 1806: a →Ratio Educationis új tanulmányi rendet vezetett be, mely szerint Kassán, Budán, 1831: Pécsett ppi, 1850: Nagyváradon ppi, Pozsonyban kir. kat. akad-kat szerveztek, nagyrészt a volt jezsuita akad. épületében és fölszerelésével. Ezeket királyi ~ként 2 é. fil. és 2 é. jogi oktatással (Győrött hittudományival is) szervezték (pecsétjük szövege: Sigillum academiae regiae). Érvényes volt a gimn. vallásgyakorlat a havonta egyszeri kötelező gyónással. - 1850-ig a ~ helyzete nem változott, csak neve lett 1850-61: cs.kir. a kir. helyett. 1894-1918: a nagyváradi ~ a kir. katolikus nevet használta. - A pozsonyi 1914: szűnt meg a M. Kir. Erzsébet Tudegy. alapításakor, a pécsi 1923: az Erzsébet Egy. Pécsre helyezésekor. A nagyváradit 1920: a rum. hatóságok föloszlatták. Az egri érs. ~t („líceum”) 1948: államosították, 1949: megszüntették. M.I.

A m. kir. ~k és joglyceumok tört. Pest, 1873. - Ortvay Tivadar: Száz év egy hazai főisk. életéből. Bp., 1884. - Udvardy László: Az egri érs. jogliceum tört. Eger, 1898. - Jogtört. tanulm-ok 3. köt. Bp., 1974. (Varga Sándor: A pozsonyi ~ az abszolutizmus és a dualizmus korában [1850-1914])