🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > jobbágyrendelet
következő 🡲

jobbágyrendelet, 1785. aug. 22.: II. József (ur. 1780-90) rendelete, melyben szabályozta a legnépesebb társadalmi réteg jogállását. - Eltörölte a →jobbágy elnevezést, a parasztoknak biztosította személyi és költözködési szabadságukat (szabadon házasodhattak), a földesúr beleegyezése nélkül tanulhattak isk-kban, s választhattak mesterséget, nem kényszeríthették őket házi cselédi szolgálatra, szerzett javaik fölött szabadon rendelkezhettek, telküknek használatát a földesúr nem zavarhatta, arról törvényes ok nélkül nem űzhették el őket; sérelmi ügyeikhez a vm-től kaptak ügyvédi segítséget. - A ~ kiegészítéseként 1786. VI. 22: megtiltotta a földesuraknak a parasztok botozását, IX. 26: elrendelte, hogy a Helytartótanácsnál, az erdélyi Kormányzóságnál, a Kir. Táblánál állandóan 1-1 ügyvédet, a M-Erdélyi Kir. Kancelláriánál 1 ügynököt tartsanak a parasztok érdekeinek képviseletére. XI. 1: az aratás befejezésétől számított 1 napon belül be kell szedni a kilencedet és a tizedet a gabonából, hogy a termést minél kevesebb kár érje, XI. 6: az év egész tartamára engedélyezte a parasztoknak a bormérést. 1787. II. 15: a parasztok képviseletének ellátását a földesúr és hatóságok előtt állami ügyvédek hivatali kötelességévé tette. - A ~ a jobbágyszolgáltatások addigi rendjén nem változtatott, ezért a parasztság gazd. helyzetén lényegesen nem könnyített, de azt jobbágyfölszabadításként értelmezve sokuk változtathatott életviszonyain. 88

Horváth M. VII:577. - MTK II:595.