🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > jeruzsálemi patriarchátus
következő 🡲

jeruzsálemi patriarchátus: 1. Története. Krisztus mennybemenetele után az ap-ok közösen vezették a jeruzsálemi egyh-at. →Jeruzsálem első pp-e a hagyomány szerint ifj. Jakab ap. volt. Utóda, Simon túlélte a város pusztulását, s 107: lett vt. 135-ig 13 pp-e volt Jeruzsálemnek. A →Bar Kohba-lázadás leverésekor a zsidókeresztény közösség szétszóródott. Az új városban, Aelia Capitolinában 135: pogányker. ppséget állítottak föl. 451: a →kalkedoni zsinat patriarchátus rangra emelte és Caesarea, Szkütopolisz és Petra érssége fölé állította. - 614: perzsák törtek Palesztinára, megöltek 62 ezer embert, elpusztítottak 300 tp-ot, ktort és kórházat. A ~t is elpusztították, Zakariás pátr-t (609-31) hívei egy részével Perzsiába hurcolták, de megérte Hérakleiosz cs. (ur. 610-41) győzelmét, s a →kereszt-ereklyével együtt tért vissza Jeruzsálembe. 631-34: Modesztosz pátr. a szent helyeken épületeket emelt. 634-44: Szt Szofroniosz volt a pátr. 638: az arabok szinte mindent elpusztítottak. Szofroniosz halála után 60 évnyi széküresedés következett. 800: Georgiosz pátr. (796-807) egy szerz-t küldött követségbe Nagy Károlyhoz, védelmet kérve a szt helyek számára. Uakkor Harun ar-Rasíd elküldte a Szt Sír-tp. kulcsát a cs-nak, s ezzel elismerte protektori jogait. 1010: Hákim Biamrillah kalifa minden ker. épületet lerombolt. - 2. Görög-ortodox patriarchátus. Kétséges, hogy a keresztes hadjárat kezdetekor a ~ elszakadt-e már Rómától. A lat. kirság idején a gör. pátr-k Konstantinápolyban éltek, s 1187 u. tértek vissza. Ekkor már szakadároknak tekintették őket. 1439: a firenzei zsinaton létrejött egységet elvileg elfogadták, de nem valósult meg. 1960 k. 90 ezer hívője volt. A nép és az alsópapság arab, a felsőpapság gör. - 3. Egyesült bizánci szertartású patriarchátus. Főleg szerz-ek fáradozásának gyümölcseként 1724: a p. az antiochiai pátr. joghatóságát kiterjesztette a Palesztinában élő bizánci szertartású kat-okra is. 1838: Maximosz pátr. megkapta a ~i címet, melyet utódai viseltek. 1960 k. Jeruzsálemben pátr. vikárius, Ammanban és Haifában g.k. pp-ök voltak. A hívők száma 40 ezer körül volt. - 4. Latin patriarchátus. A Sztföldet meghódító keresztesek a gör. patriarchátust szakadárnak tekintették, ezért új hierarchia kiépítését kezdték meg. 1099: szabálytalan választással Arnulf de Rohest, néhány hónappal később Pízai Dagobert érs-et emelték a pátr. székbe. 1102: egy jogtalanul összehívott jeruzsálemi zsin. a helyére Ebremart ültette. II. Paszkalisz 1105: visszaadta a pátr. széket Dagobertnek, aki meghalt, mielőtt elfoglalhatta volna. 1108: Gibelin arles-i érs., 1112: Arnulf de Rohes volt a pátr. 1187. X. 2: Jeruzsálem a szaracénok kezére került, ezért Hérakleiosz pátr. és utódai Tiruszba, majd Akkóba tették át székhelyüket. 1261: a ~t egyesítették az akkói ppséggel. 1291: Akkó eleste után a ~ címzetessé vált. C-ét viselte a magyarok közül 1434: Molinus Balázs, 1458: Zanni Lőrinc. - A keresztesek elvonulása után csak a kárm-k és a ferencesek mint a Szt Sír őrei maradtak Jeruzsálemben. A ferencesek fölállították a →Szentföldi Minorita Kusztódiát, s a kusztosz 1847. VII. 23-ig, a lat. patriarchátus helyreállításáig pápai vikárius és delegátus volt. Az első pátr., G. Valegerga katedrálist és szem-ot épített. A ~ joghatóságához tartozik Palesztina, Jordánia és Ciprus szg-e. - 1960 k. a hívők száma kb. 40 ezer volt. 1995: 70.000 h, 63 pb, 88 ep, 325 szp, 1 ád, 575 sz, 1126 szn, 213 ni, 60 ki-e; 1998: 77.000 h, 65 pb, 75 ep, 293 szp, 549 sz, 1144 szn, 165 ni, 37 ki-e volt. - 5. Örmény ortodox patriarchátus. A 11. sz-tól Jeruzsálembe vándorló örményekből alakult. 1175 óta Jeruzsálemben örm. pp. is volt, aki 1311: az akkor Rómával egyesülő kilikiai katolikosszal szemben fölvette a ~i pátr. c-et. Székhelye a Szt Jakab-ktorban, 1960 k. kb. 5000 híve volt. - 6. Antiochiai szír exarchátus. 1892: alapították. 1998: 10.298 h, 3 pb, 2 ep, 1 szp, 1 sz, 3 szn, 1 ni, 2 ki-e volt. Székhelye Amman (Jordánia). - 7. Az 1753: Akkóban újraalapított görög-melkita ppség 1964: érsség lett. **

LThK V:906. - AP 1999:6.