🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > jelölés
következő 🡲

jelölés (lat. admissio): liturgikus szertartás, melynek révén az illetékes egyházi hatóság (vö. 1016, 1019.k.) az állandó diakonátusra vagy az áldozópapságra készülőt a diákonusszentelés előtt a jelöltek közé felveszi. - VI. Pál 1972: vezette be. Ezt a felvételt a jelentkező előzetes, saját kezűleg írt és aláírt s az említett hatóságtól írásban elfogadott kérelmének kell megelőznie (1034.k. 1.§). A jelöltek közé való felvétel és az azt követő diákonusszentelés között nincs meghatározott időköz előírva. Az állandó diakonátusra v. az átmeneti diakonátus után papságra készülő jelöltek a szolgálatokat (lektorátus, akolitátus) felvehetik akár a ~ szert-a előtt, akár utána. A ~ szert-a nem köthető össze sem a szolgálatokra való avatással, sem a diákonusszentelés lit-jával, hanem külön kell végezni. A ~sel az egyh. rend felvételére készülő még nem válik klerikussá. Erre csak a diákonusszenteléssel kerül sor (266.k. 1.§). Az átmeneti diakonátus előtti ~ feltétele, hogy a jelölendő 20. életévét már betöltött és teol. tanulmányait már megkezdett személy legyen. Nem kell felvételt nyernie a jelöltek közé annak, aki a fogadalmak révén már valamely klerikusi intézményhez tartozik. Tehát pl. fogadalmas szerz-ek számára a diákonusszenteléshez nincs szükség a ~re (1034.k. 2.§). E.P.

Erdő 1991:387.