Magyar Katolikus Lexikon > J > jebuziták


jebuziták: azon népek egyike, melyek Izrael fiai előtt Kánaánt lakták, főleg a 7 hagyományos népnév fölsorolásakor (pl. Józs 3,10). - Az ÓSz ismételten Jeruzsálem városállam polgáraiként említi őket (Szám 13,29: a hegyre húzódtak); ezért Jeruzsálem a ~ városa (Bír 19,11, . Józs 15,8; 18,16), melyet olykor népiesen →Jebuznak is neveznek. A ~ azután is Jeruzsálemben éltek, hogy Dávid meghódította a várost. Nevük nem értelmezhető, etnikai hovatartozásuk is bizonytalan (Ter 10,16; 1Krón 1,13-14: Kánaán fia); a jebuzita Arauna hettita, Jeruzsálem kir-a, Melkizedek amorita nevet viselt (Ter 14;. Ez 16,3). Ter 15,21: a ~ a kánaániakkal és a girgasitákkal szerepelnek együtt; Szám 13,29: a hettiták és az amoriták állnak a ~ mellett. **

BL:801.