🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > jaltai értekezlet
következő 🡲

jaltai értekezlet, 1945. febr. 4.-12.: Sztálin, Roosevelt és Churchill (a szövetséges hatalmak kormányfőinek) megállapodása a világ újrafölosztásáról. - Megállapodásuk jegyzőkv-e 14 fejezetből áll: 1. Világszervezetet alakítanak az országok részvételével, melynek 5 állandó tagból (SZU, USA, Nagy-Britannia, Fro., Kína) álló Biztonsági Tanácsa érdemi kérdésekben hozott határozataihoz 2 tag igenlő szavazata szükséges. Megállapították a gyámsági rendszer alapelveit. - 2. Nyilatkozat a felszabadított Európáról. A 3 hatalom (SZU, USA, NBr.) együttes pol-val segítik a náci No. uralma alól felszabadított népeket s a volt csatlós népeket, hogy demokratikus eszközökkel oldják meg az alapvető kérdéseket, az Atlanti Charta (1941.VIII. 14.) elveinek megfelelően. Szabad választásokkal megfelelő kormányokat állítanak föl. - 3. No. megszállása. A 3 hatalom átveszi No-ban a legfőbb hatalmat, végrehajtják a teljes leszerelést és lefegyverzést. - 4. Az angol és amerikai övezetből kihasítanak egy részt, melyet a fr. csapatok szállnak meg. - 5. Jóvátételt kapnak a háború fő terheit viselő államok, melyek a legnagyobb veszteségeket szenvedték. A természetbeni jóvátételeket a ném. ter-en lévő javakból és termelésből fedezik, összege 20 milliárd dollár, melynek 50%-a a SZU-t illeti (a brit küldöttség ehhez nem csatlakozott). - 6. A háborús főbűnösök kérdését a 3 külügymin. később tárgyalja meg. - 7. Lengyo-ban ideiglenes kormányt alakítanak, az írja ki a szabad választásokat; a 3 kormányfő az orsz. K-i határának a Curzon-vonalat ismeri el, de É-i és Ny-i irányban kiegészítő területi növekedést ígértek. - 8. Jugoszláviának a Tito-Subasics egyezmény végrehajtását s annak alapján új kormány létrehozását ajánlották. - 9. A jugoszláv határ és az olasz-osztrák határ; 10. A jugoszláv-bolgár szöv. szerződés; 11. A görög-bolgár viszony és a romániai olaj; 12. Az iráni helyzet; 13. A 3 külügymin. rendszeres találkozója; 14. A montreux-i tengerszoros-egyezmény további tárgyalásai. - A ~ jegyzőkv-ének aláírásakor (II. 11.) 9 fejezetből álló jelentést adtak ki a háború befejezésével kapcsolatosan. 88

Diplomáciai és nemzetk. jogi lex. Bp., 1967:380. (s.v. jaltai [krími] értekezlet)