Magyar Katolikus Lexikon > J > jászvásári püspökség


jászvásári püspökség: Az 1370: alapított →szereti püspökséget 1434 u. Moldvabányára helyezték át, ahol a 15. sz. végén a törökök elpusztították. A 17. sz. elején újjászervezték, 1884. VI. 27: Jászvásár lett a székhelye. A Propaganda Fide alá rendelték. Joghatósága egész Moldvára, 1930: Besszarábiára és Bukovinára is kiterjedt. 1948: a rum. állam megszüntette, beolvasztotta a bukaresti érsségbe. Pp-ét elhurcolták, 1950: a börtönben halt meg. A szerz-rendek feloszlatása után 1957: a ~ szem-át is bezárták. - 1866: kiadta a →jászvásári katekizmust. - 1978. II. 21: a Sztszék ap. adminisztrátort nevezett ki a ~be. Bukarest suffr-a. 46.070 km²-en 1995: 4.572.000 l, 256.851 h, 119 pb, 220 ep, 39 szp, 197 sz, 252 szn, 4 ni, 1 ki-e; 1998: 5.063.504 l., 261.504 h, 122 pb, 196 ep, 51 szp, 348 sz, 352 szn, 9 ni-e, 12 ki-e volt. Vo.L.-**

EH II:59. - AP 1996:315; 1999:295.