🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > jászolereklye
következő 🡲

jászolereklye: az újszülött Jézus betlehemi →jászolának (vö. Lk 2,2) részei a →Santa Maria Maggiore-bazilikában. - A baz. pápai oltára, vagyis a márvány baldachinnal fedett főoltár előtt félköralakú mélyedésben kis kpna van, ahová kétoldalt lépcsők vezetnek le. A kpna mai formájában Virgilio Vespignani építész és Francesco Podesti festő alkotása a 19. sz-ból. Falait 74 fajta, különböző színű márványlap és 2 alabástrom oszlop ékesíti. IX. Pius p. (ur. 1846-78) térdeplő fehér márvány alakja Ignazio Giacometti műve 1883-ból. - E kpna oltárán őrzik a ~t márvány talapzaton álló, színezüst és aranyozott tartóba helyezett kristály urnában, amit angyalfigurák, angyalfejek és virágfüzérek vesznek körül. Az urna fölött a Gyermek Jézus balkezére támaszkodó, jobbjával áldó, természetes nagyságú alakja szintén színezüstből. A 9 arasznyi magas, 80 kg színezüstöt tartalmazó ereklyetartó 1801: Joseph Valadier műve Marcellina de Villahermosa sp. hgnő bőkezűségéből. A ~t VII. Pius p. (ur. 1800-23) 1802. XII. 23: helyezte el benne. - Maga a ~ 5 különböző hosszúságú és szélességű darab deszka keleti jávorfából. A legnagyobb 80 cm hosszú; gör. felirata szerint az Üdvözítő képe volt egykor fölötte néhány K-i szt társaságában. Az 5 lécdarab Betlehemből került Rómába a 7. sz. első felében. - A ~ről először Órigenész (185-255) beszél (Contra Celsum. lib. 1.). Szt Jeromos leveleiben említi a betlehemi szentélyt s annak ~jét, mely előtt sokszor imádkozott. Szól a zarándokok sokaságáról is, akik a világ minden részéről jönnek, úgyhogy tud. munkáját miattuk alig tudja folytatni (Epist.13, 27, 46, 48, 30, 58, 108). - A 7. sz. közepén megszűnik a betlehemi ~ említése K-en, s megkezdődik tiszt-e Rómában, a legnagyobb Mária-bazilikában, I. Teodor p. (ur. 642-49) idején, aki híres volt ereklyetiszteletéről. Nemcsak lateráni székesegyházát (→Sancta Sanctorum), hanem Róma több tp-át is gazdagította ereklyékkel. Tudunk arról, hogy kétszer jött hozzá Palesztinából Stephanus dórai pp. Szt Szofróniusz jeruzsálemi pátriárka megbízásából, hogy rámutasson a szentföldi kegyhelyeket fenyegető veszélyekre, s a p. segítségét kérje. Vsz. a p. kérésére a második alkalommal magával hozta a ~t is. - I. Teodor óta a Maria Maggiore-baz. az ad Praesepe, a 'jászolhoz' melléknevet viseli, ezen kívül Római Betlehemnek is mondják. A p. itt mondja az →éjféli misét és a 3. karácsonyi misét. Karácsony éjszakáján a bazilikában körmenetben körülhordozzák a Gyermek Jézus ~it. A K-i Egyh. hitét hirdeti az a fogadalmi ezüstmécs, melyet Athenagorasz konstantinápolyi pátriárka helyezett 1967: az ereklyetartó elé. **

Tóth 1988:112.