🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jolán
következő 🡲

Jolán, Jolánta, Árpádházi, B. (1239.-Gnieznó, 1298. jún. 11.): apátnő, magyar királylány, lengyel fejedelemasszony. - IV. Béla m. kir. (ur. 1235-70) és a bizánci származású Laszkarisz Mária leánya. 5 é korában szülei nővére, (Szt) Kinga lengy. kirné gondjaira bízták Krakkóban. 1256: férjhez ment Jámbor Boleszláv kaliszi és gnieznói hg-hez. Példás engedelmességben élt férje oldalán, három leányt (Hedvig, Anna, Erzsébet) nevelt. Napjait kitöltötte az állandó imádság, vezeklés, segített a tp-okban, kórházakban; nagynénje, Árpádházi Szt Erzsébet példája szerint gondozta a betegeket, árvákat, szegényeket. 1279: ~ férje, Boleszláv halálos sebbel tért vissza egy csatából. A temetés után ~ elosztotta vagyonát az egyh. és rokonai között, s visszatért a krakkói udvarba, Kingához. Még abban az évben Kinga is megözvegyült, s a két nővér bevonult az ószandeci klarissza ktorba. Kinga halála (1292) után ~ átment a férje által alapított gnieznói klarissza ktorba, melynek apátnője lett. Alázattal viselte szenvedéseit, Krisztus gyakran megjelent neki és kinyilatkoztatásokban részesítette, halála napját is előre megmondta. A gnieznói ktor kápolnájában temették el. - Tiszt-e azonnal megindult, sírjánál sokan nyertek rendkívüli kegyelmeket. B-gá avatását 1631: indították el. XII. Leó 1827. IX. 22: engedélyezte ünnepét a konventuális minoriták és a klarisszák számára, XIII. Leó (ur. 1878-1903) kiterjesztette egész Lengyo-ra. Ü: jún. 15. **

Schütz II:298. - SzÉ 1984:782. - Puskely 1994:192.

új

Jolán-Jolánta (1219.-1251. okt. 9.): magyar királyi hercegnő. - II. András kir. (ur. 1205-35) és 2. felesége, →Jolán-Jolánta kirnő egyetlen leánya az egyébként igen népes királyi családban. Apja pol. szöv. céljából Bertalan pécsi pp-öt 3x is elküldte Aragóniába I. (Hódító) Jakab kir-hoz (ur. 1213-76), aki ~val 1235. IX. 8: Barcelonában kötötte meg a házasságot. ~ csak a családjának élt. 16 é. házasságuk alatt 10 gyermeket hozott a világra, akiknek neveltetése minden idejét kitöltötte. Egészségét a gyakori áldott állapot és a szülések nagyon megviselték. Fiai közül III. (Nagy) Péter 1276-85: Aragónia, II. Jakab 1276-1311: Mallorca kir-a, Ferdinánd Roussilon és Cerdagne gr-ja, Sancho Toledo érs-e; leányai közül Jolánta X. (Bölcs v. Könyves) Alfonz kasztiliai kir. (ur. 1252-84), Izabella III. (Merész) Fülöp fr. kir. (ur. 1270-85) felesége lett. ~ az Árpád-ház vérvonalát az Aragóniai, Kasztíliai, a Capet, a Portugáliai, a Navarrai, a Savoyai stb. házakba vitte. A tőle származó családok tagjai 90 fő ágazatban szerepelnek, mint pl.: az Aragóniai (Urgel-Barceloniai)-ház aragóniai és mallorcai ága, a Portugál-ház, Kasztíliai-ház aragóniai, kasztíliai és nápolyi ágai; az Este-Modenai-, a Monferrati-, a Savoyai-, a Visconti-, a Sforza-, a Medici-, a Farnese-házak, a Capet-ház flandriai, a Stuart-ház skót királyi és Leunox-Darnley ágai, a Capet-Valois ház 6 ága, a Capet-, Bretagne-i, a Holland-Avenes-, a Wittelsbach-Bajor-ház holland ágai. Do.J.

Wertner 1891-92. - Pauler I-II. - Révai I:30. - Brachfeld F. Oliver: Árpád-házi Jolánta, Aragónia királynéja. Katalánból ford. Csikós Margit. Szeged, 1993.


JolánJolánta (1219.–1251. okt. 9.): magyar királyi hercegnő. – II. András kir. (ur. 1205–35) és 2. feleségének Jolánta kirnőnek egyetlen leánya, az egyébként igen népes kir-i családban. Apja pol. szöv. céljából Bertalan pécsi pp-öt 3x is elküldötte Aragoniába, I. (Hódító) Jakab kir-hoz (ur. 1213–76), akinek ~ 1235. IX. 8: Barcelonában a felesége lett. – ~ csak a családjának élt. A viszonylag rövid életű kir-nő 16 é. házasság alatt 10 gyermeket hozott a világra, akiknek neveltetése minden idejét kitöltötte. Egészségét a gyakori áldott állapotok és a szülések nagyon megviselték, 32 évesen elhunyt. – Fiai közül III. (Nagy) Péter (1239–1285) Aragónia kir-a (ur. 1276–85), II. Jakab (1243–1312) Mallorca kir-a (ur. 1276–1311), Ferdinánd Roussilon és Cerdagne gr-ja, Sancho Toledo érs-e lett. Leányai közül: Jolánta X. (Bölcs v. Könyves) Alfonz kasztiliai kir. (ur.1252–84), Izabella III. (Merész) Fülöp fr. kir. (ur. 1270–85) felesége lett. ~ az Árpád-ház vérvonalát az Aragoniai, Kasztiliai, a Capet, a Portugáliai, a Navarrai, a Savoyai stb. házakba vitte. A tőle származó családok tagjai 90 fő ágazatban szerepelnek, mint pl.: az Aragoniai (Urgel-Barceloniai)-ház Aragoniai- és Mallorkai-ága, a Portugál-ház, a Kasztiliai-ház aragóniai, kasztíliai és nápolyi ágai; az Este–Modenai-, a Monferrati-, a Savoyai-, a Visconti-, a Sforza-, a Medici-, a Farnese-házak, a Capet-ház flandriai, a Stuart-ház skót királyi és a Leunox-Darnley ágai, a Capet-Valois ház 6 ága, a Capet- Bretagnei-, a Holland-Avenes, a Wittelsbach-Bajor ház holland ágai. Do.J.

Wertner 1891-1892. – Pauler I-II. – Révai I:30.