🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Joás
következő 🡲

Joás (héb. 'Jahve adta'): 2 király neve az Ószövetségben. - 1. Júda 8. királya (ur. Kr. e. 835-796), Achaszja és Cibja fia, aki elkerülte a halált, amikor Atalja kiirtotta családját. Jehojada pap felesége a Tp-ban rejtegetve nevelte föl; amikor 7 éves lett, Jehojada pap megtette kir-nak. Izr-ben vele egyidejűleg Jehu, Joacház és Joás uralkodott (2Kir 11-12; 2Krón 22,10-24). Javításokat végeztetett az immár 160 éves és Atalja által bizonnyal elhanyagolt salamoni Tp-on, de Jehojada pap halála után alábbhagyott a buzgalma a Jahve-kultuszt illetően: eltűrte a pogány szokásokat, sőt Zekarja (→Zakariás, 2.) próf-t, Jehojada fiát is kivégeztette, aki ez ellen felemelte a szavát (24,20-22; Mt 23,35; Lk 11,51: Zakariás). Amikor Hazael arám kir. megtámadta Gátot, ~ a filiszteus város mellé állt. Gát elfoglalása után Hazael Jeruzsálem ellen vonult, és csak az után hagyott föl az ostrommal, hogy ~ kiszolgáltatta neki a Tp. kincsét. Nyilván ez is szerepet játszott abban, hogy az udvari és talán a papi körök is ellene fordultak, és 2 udvari embere megölte Jeruzsálemben. Dávid városában temették el, és fia, Amacja lett helyette Júda kir-a. - 2. Izrael 12. királya (ur. Kr. e. 798-783) az 5. dinasztiából (→Jehu), Joacház fia. Júdában vele egy időben Joás és Amacja uralkodott (2Kir 13,10-25; 14,15; 2Krón 25,17-24). Először még Hazaeltől függött, de aztán 3 ízben legyőzte Hazael utódát, III. Benhadadot (Elizeus jövendölése: a nyíl), és így visszaszerezte a Jordántól K-re eső országrészt. Közvetve talán Hamat kir-a, Zakir is támogatta. Júda kir-a, Amacja ellen is harcolt, annak a sértésnek megtorlására, melyet Amacja házassági ajánlatával követett el ellene. Szamariában temették el; fia, II. Jerobeám követte a trónon. **

BL:868.