Magyar Katolikus Lexikon > J > Jetró


Jetró, Jitró: Midián papja, Mózes apósa (Kiv 3,1; 4,18; 18,1.5.12). - Bár a 2,18 Midiánnak (eredetileg minden bizonnyal névtelen) papját (2,16), akinek lányát, Cipporát Mózes feleségül vette, Reuelnek nevezi, a Szám 10,29 szerint Hobab volt Mózes apósa, a midianita Reuel fia, a Bír 1,16; 4,11 pedig egy kenita Hobabot szerepeltet Mózes apósaként. Némelyek megkísérelték, hogy ezeket az ellentmondásokat föloldják: a Jetró (Jitró) nevet tisztség neveként értelmezték, a Kiv 2,18 által említett Reuelt későbbi betoldásnak tekintették, a Szám 10,29 és Bír 1,16; 4,11 esetében - alaptalanul - más olvasatot ajánlottak (héb. hatan, 'sógor', a héb. hoten, 'após' helyett). Ez a próbálkozás azonban már csak amiatt sem hozhatott megnyugtató eredményt, mert figyelmen kívül hagyta, hogy ~ midianita volt, Hobab kenita. Valószínűbb az a feltevés, hogy 2 (v. a Szám 12,1 figyelembevételével, Mózes kusita feleségére való tekintettel 3?) különböző hagyománnyal kell számolnunk. **

BL:838.