🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jehosafát
következő 🡲

Jehosafát, Jozafát (héb. 'Jahve ítélt'): több személy neve az Ószövetségben. - Közülük a legfontosabb Júda 4. kir-a (ur. Kr. e. 870-848). Aza és Azuba fia volt. Izr-ben vele egyidőben Acháb, Achaszja és Jorám uralkodott (1Kir 22,41-51; 2Krón 17-20). Fia, Jorám feleségül vette Atalját, Izr. kir-ának lányát, ennek következtében a 2 ország ill. kir. ház közt béke volt. Vallási téren apja példáját követte, de a →hierodulákat eltávolította az országból. A Krón szerzője, aki jámbor kir-t látott ~ban, még a bíráskodás újjászervezéséről is tudósít (19,4-11), s beszámol róla, mit tett a hadsereg megerősítése érdekében (17,10-19). Salamon példájára ~ megkísérelte, hogy Ofirral újra fölvegye a kapcsolatot, de ez nem sikerült. Acháb oldalán harcolt →Mesa és →Moáb (→Jorám) ellen. A 17,11 szerint a filiszteusok és az arabok adót fizettek neki. Amikor meghalt, Dávid városában temették el. Fia, Jorám lett az utóda. **

BL:805.