🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jedermann-dráma
következő 🡲

Jedermann-dráma (ném. Jedermann, ang. Everyman, holl. Elckerlijk, 'mindenki'): a legismertebb angol →moralitás-dráma. - A 15. sz. 2. felében keletkezett. Népszerűségét bizonyítja, hogy 1509-30: 4x nyomtatták ki. Általában az 1495: nyomtatásban megj. Elckerlijk c. holland moralitás fordításának tartják, de ez még nem bizonyított. Témája a keresztény ember halálának tragédiája, szereplői megszemélyesített fogalmak (Halál, Cimboraság, Rokon, Javak, Szépség, Öt Érzék stb.) Isten számadásra szólítja föl Everymant, „az embert”, aki barátaihoz fordul segítségért, de mindenki cserben hagyja, egyedül Jótett jön segítségére nővérével, Tudással együtt. Everyman lassan ráébred minden evilági dolog hiábavalóságára, meggyónja bűneit, és bűnbocsánatot nyerve hal meg. A dráma formai egyszerűsége, kopár stílusa egybevág fő gondolatával. - Átdolg. 1911: színpadra (mo-i bemut. 1912, m-ul 1926), 1961: filmre is. M.F.

Lindner, H.: Hofmannstahls „Jedermann” und sein Vorgänger. 1928. - Craig, H.: English Religious Drama of the Middle Ages. 1955. - VIL II:1313.