Magyar Katolikus Lexikon > J > Javorina-ügy


Javorina-ügy, 1920. júl. 28.: szepességi csehszlovák-lengyel határvita. - A szepességi csehszl-lengy. határt az antant hatalmak népszavazással kívánták kijelölni. Mivel a felek több vitás határszakasz megállapítására kérték a nagyköveti értekezletet, az 1920. VII. 28: döntött e határszakaszról: Javorinát CS-nak ítélte. Egyben határmegállapító biz-ot állítottak föl a határ helyszíni kijelölésére. A lengy. módosító javaslatokra a nagyköveti értekezlet a ~et a Nemzetek Szöv-e Tanácsa elé terjesztette, a Tanács az Állandó Nemzetk. Bíróságtól kért véleményt: a határt véglegesen eldöntik-e, v. függőben marad. A Bíróság 1923. XII. 6: az 1920-as döntést véglegesnek tekintette. 88

Diplomáciai és nemzetk. jogi lex. 1967:386.