🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jakó
következő 🡲

Jakó Zsigmond (Biharfélegyháza, Bihar vm., 1916. szept. 2.-): egyetemi tanár, történetíró. - Ref. 1934: a hajdúböszörményi Ref. Bocskai Gimn-ban éretts., a Pázmány Péter Tudegy-en 1939: tört-lat. szakos középisk. tanári, 1940: bölcsész dr-i okl-et szerzett. 1939-41: az M. Orsz. Levtár gyakornoka. 1941-48: a kolozsvári Erdé1yi Nemz. Múz. levtárának őre, 1948-50: ig-ja; egyidejűleg a kolozsvári 1942-44: Ferenc József-, 1944-45: Kolozsvári Magyar, 1945-59: Bolyai-, (annak fölszámolása után) 1959-81: nyugdíjazásáig a Babes-Bolyai Tudegy-en tanított. 1970: a rumén akad. rendes, 1988: a MTA tb. tagja, 1990-94: az újra indult Erdélyi Múz. Egyes. elnöke. - M: Bihar megye a török pusztítása előtt. Bp., 1940. (Település és Népességtud. Ért-ek 5.) - Az Erdélyi Nemz. Múz. levtárának múltja és feladatai. Kolozsvár, 1942. (Erdélyi Tud. Füz-ek 133.) - A gyalui vártartomány urbáriumai. Bev., közzétette. Kolozsvár (ny. Pécs), 1944. (Monumenta Transsilvanica) - A torockószentgyörgyi Thorotzkay-család levtára. Valentiny Antallal. Uo., 1944. (Az Erdélyi Nemz. Múz. Levtára X:1.) - Adatok a torockói jobbágylázadások történetéhez. Bev., közzétette. Uo., 1945. (Erdélyi tört. adatok V:1.) (Klny. Erdélyi Múz.) - Adatok a dézsma fejedelemkori adminisztrációjához. Uo., 1945. (Uaz V:2.) - Az elpusztult települések kutatása. Uo., 1945. (Erdélyi Tud. Füz. 194.) (Klny. Erdélyi Múz.) - Az erdélyi vajda kancelláriájának szervezete a XVI. sz. elején. Uo., 1947. (Uaz 202.) (Klny. Emlékkv. Kelemen Lajos 70. születésnapjára 1877-1947) - Haller Péter gazd. vállalkozásai. Írta Gündisch Gusztáv. Ford. Nagy Jenővel. Uo., 1947. (Klny. Erdélyi Múz.) (Erdélyi Tud. Füz-ek 206) - Documente privind istoria României C. Transilvania. 1-4, 10-11. köt. S.a.r. Bucuresti, 1951-55, 1957. - A laikus írásbeliség kezdetei a kk. Erdélyben. Levtári Híradó. Bp, 1955. - Paleografia latina cu referire la Transilvania. Bucuresti, 1956. - A magyarpataki és a kalini hamuzsír-huta tört. Nagyvárad, 1957. (Gazd-tört. tanulm-ok 2.) - Emlékezetre méltó dolgok 1718-1789. Írta Rettegi György. Bev. és magyarázó jegyz. kiad. Bukarest, 1970. - Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége. Bev. és magyarázó jegyz. kiad. Uo., 1974. - Írás, könyv, értelmiség. Tanulm. Erdély tört-hez. Uo., 1976. (ruménül: Philobiblon transilvan, 1977) - Nagyenyedi diákok 1662-1848. Juhász Istvánnal. Uo., 1979. - A latin írás tört. Radu Manolescuval. Uo., 1987. - A kolozsmonostori konvent jegyzőkv-ei (1298-1556). 1-2. köt. Bev. és kiad. Bp., 1990. - Batthyány Ignác, a tudós és a tudományszervező. Erdélyi Múz., LIII (1991):76. - Társad., egyh., művelődés. Tanulm-ok Erdély történelméhez. Uo., 1997. (METEM Kv-ek 18.) - 1979/80: a Művelődéstörténeti tanulmányok kv-sor. szerk-je. 88

Aetas 1986:3. sz. (Koszta László-Orbán Imre: Beszélgetés ~dal) - Tört. Szle 1989:1-2. sz. (~ műveinek biliogr-ja) - Gulyás XV:519. - Emlékkv. ~ 80. születésnapjára. Kolozsvár, 1996. (~ műveinek bibliogr-ja) - KKACs 1996:275. - RMKK 1997:265.