🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > József Ferenc
következő 🡲

József Ferenc, királyi herceg, vitéz (Brünn, Morvao., 1895. márc. 28.-Caravelos, Port., 1957. szept. 25.): földbirtokos, költő. - József Ágost főhg. (1872-1962) és Auguszta kir. hgnő fia. A II. ker. egy. kat. gimn. bejáró növ-e, a Ludovika Akad-ról önként jelentkezett harctéri szolg-ra. Boroevits, utóbb Artz hadtestparancsnok mellett, majd a saját, 7. cs. és kir. huszárezredében szolgált. A montellói ütközet után tiszti vitézségi érmet kapott, az I. vh. végén főhadnagy. A tanácsközt. idején a gyűjtőfogházban raboskodott, az ang. kir. közbenjárása mentette meg a halálos ítélettől, 1919. VII: szabadult. Joghallg. Bpen, ahol 1923: jogi dr-rá avatták. 1924: feleségül vette III. Frigyes Vilmos szász kir. leányát. 1927-30: elvégezte a közgazd. egy-et, 1930. VI. 16: közgtanból drált. 1927-45: a felsőház tagja, az AC bpi társvez-je, a Szt Sír Lovagrend hazai helytartója, a Palatinus M. Tud. Kutató Társ. alapító elnöke, a Bp. Fürdőváros Egyes., a Bp. Önkéntes Mentő Egyes., az Erdélyi Fürdő Szöv., az Orsz. M. Iparműv. Társulat s a M. Feltalálók Szöv-e elnöke. Részt vett a Felvidék visszacsatolásában. 1945: Ny-ra távozott, Regensburgban Thurn-Taxis hg. vendége volt 1948-ig, amikor családjával Port-ban telepedett le. 1947. III: Rajk László belügymin. háborús bűnösként kikérte a Szövetséges Ellenőrző Biz-tól. - Főként szabadverseket és drámákat írt, Kolombus c. drámáját bpi, bajai, miskolci, pécsi, szegedi színpadokon, operának átdolgozva az USA-ban is bemutatták. - 1927: a Petőfi Társ. tb. tagja, 1942: a SZIA II. o. tagja. - M: J. főhg. úr őfelsége megnyitó beszéde a Konstantinápolyi M. Tud. Int. ig. tanácsának alakuló ülésén. Bp., 1917. - Magyarföld dalai. Versek. Uo., 1930. - Ezüst vizek felett. Versek. Uo., 1932. - A költő és halál. Versek. Uo., 1932. - Vágyak hegedűjén. Versek. Uo., 1932. - Szüreti szózat. Versek. Uo., 1937. - Tájékoztató a Balatoni Társ. kvtárához. Uo., 1935. (A Balatoni Társ. kvtára 1.) - Szavak a tó fölött. Versek. Uo., 1940. - Vallomások dombján. Versek. Uo., 1941. - Anyák himnusza. A legszebb m. versekből vál. és összegyűjt. Uo., 1942. - Fajvédelmi gondolatok. A társad. válságok okai és gyógyítása. Uo., 1942. - Költemények. Uo., 1942. - Állam és család. Uo., 1943. - Tűzkehely. Versek. Uo., 1944. T.E.

M. társad. lex. 1930:263; 1932:254. Arck. - M. ogy. alm. 1927:344. Arck.; 1931:349. Arck.; 1935:14. - Ogy. alm. 1927. II:19; 1931:212. Arck.; 1935:24. Arck.; 1939:403. Arck. - Pol. évkv. 1927:190. - Strazimir 1933:656. Arck. - Sziklay 1941:518. - SZIA tagajánl. 1942:8. - Borbándi 1986:30.

új