Magyar Katolikus Lexikon > J > Jósvay


Jósvay Gábor (Eger, Heves vm., 1876. aug. 6.-Poroszló, 1948. jan. 2.): igazgató tanító. - Egerben tanult, ahol 1895 k. tanítói okl-et szerzett. Néhány hónapig a Heves vm. kir. tanfelügyelői hiv. tollnoka. 1896: Poroszlón h. kántortanító. 30 é. a Tiszáninneni R.K. Alesp. Ker. Tanítókörének világi elnöke, majd tb. elnöke. 1926: a Gárdonyi Géza Irod. Társ. tagja. 1934: nyugdíjazták, 1937: is a Poroszlói Hitelszövetk. ig. elnöke, a helyi Hangya ig-ja, a Credo Egyes. világi elnöke. Az 1930-as években az Orsz. Hangya Közp. felügyelő biz. tagja, a SZIT igazg. tagja, az Alsó-Laskóvölgyi Vízitársulat ügyvezetője, a Falu Orsz. Földműves Szöv. vezetőségi tagja. Poroszlón dalárdát és vadásztársaságot alapított. - Kitüntetései: Pro Ecclesia et Pontifice (1904), Vöröskereszt Ezüst Díszérem (1917), Nemz. Munka Érdemkereszt (1935), Falu Orsz. Földműves Szöv. aranyérme (1935), Signum Laudis (1936), Hangya Nagy Ezüstérem (1938). - M: Karácsonyi pásztorjáték. Eger, 1897. (4. kiad. Jászberény, 1918) - Nefelejcsszál Jézuskának. Vallásos színmű. Uo., 1901. - Kis muzsikus. 1. füz. 50 m. népdal megfelelő szöveggel ell. 2 gyermekszólamra hangjegyezte. 2. átd. kiad. Bp., 1902. - Uaz. 2. füz. Uo., 1904. (1-2. füz. 8. átd. kiad. Eger, 1915) - Ciprus-ág. Vallásos szj. a húsvéti ünnepekre. Esztergom, 1906. - Heves vm. földrajza földr. alapismeretekkel. Pigay Istvánnal. Bp., 1908. (2. kiad. Uo., 1912) - Mo. tört. népies versekben. Eger, 1914. (Egri népkvtár 6.) - Lelki gyöngyök. Ima- és énekeskv. Összeáll. Bp., 1921. (13. kiad. 1941 k.) - Segít a Szt Szív. Vallásos szj. Uo., 1926. - M. nyelvkv. Az osztott és részben osztott kat. el. népisk. számára. Szkalka Lajossal. 1-3. köt. (A 3. o. számára. 4. kiad. 1930; 4. o. számára. 9. kiad. Uo., 1947; 5-6. o. számára. Gergely Ferenccel. 11. kiad. 1941) - Szívek. Színművek. Uo., 1935. (~ munkái 15.) - Örömet hozott a Jézuska. Eger, 1935. (Uaz 16.) - Bízzál magyar! Irredenta verses szj. isk. gyermekek részére karácsonyfaünnepélyre. Bp., 1936. (Ifj. színpad 25.) - Bibliai képek. Népies magyarázó versekkel. Eger, 1939. - Dalok és énekek kv-e el. isk. részére. 1-2. köt. H.é.n. - Földr. jegyzetek. H.é.n. - 50 eredeti gyászmise ének. Eger, é.n. - Tiszaparti nóták. H.é.n. - Verses világtörténelem. Eger, é.n. - Kz-ban maradt: Verses Szentírás. Eger, 1944. - 1921-25: A Falu c. lap „M. nóta” rovatszerk-je, 1924(?)-32: Poroszlón a Magyar Nóta szerk-je. - Álnevei: Egri Gábor (M. Herkó Páter); Tiszaparti. 88

Orsz. Gárdonyi Géza Irod. Társ. tagjai 1929:290. - M. műv. lex. 1938:63. [mindkettő elégtelen könyvészeti adatokkal] - Gulyás XV:830. (M. nyelvkv. c. tankv-ét azonos nevű, de dr. fiának tulajdonítva!) - Péntek Márta, ~ unokája szóbeli közlése családi dokumentumok alapján 1999. V. 26.