Magyar Katolikus Lexikon > J > Jókai-kódex


Jókai-kódex, Ehrenfeld-kódex: 81 levél terjedelmű, a legkorábbi magyar nyelvű kézirat. Szt Ferenc és társai legendáját és csodáit tartalmazza. A fordítás 1370 után készült, a fennmaradt másolat 1440 körül. - Forrásai két népszerű, ferences összeállítás, az Actus beati Francisci et sociorum ejus és a Speculum perfectionis, valamint Bartholomaeus de Pisis Liber conformitatuma és Szt Bonaventura Szt Ferenc életrajza. A fordítás rendkívül nehézkes, tele van latinizmussal, a másolat is romlott, a ~ mégis az egyik legfontosabb nyelvemlékünk. 1851: bukkant fel a nyitrai gimn-ban, ahol Ehrenfeld Adolf diákként megszerezte. Először az ő nevét viselte a kódex, de örökösei Londonban elárverezték, ahol a magyar állam csak nagy anyagi áldozat árán tudta megvásárolni, ezért amikor 1925: hazakerült, a Jókai-centenárium alkalmából az íróról nevezték el. Az OSZK-ban őrzik, jelzete MNY. 67. - Kiadásai: ~. Hasonmás. Kiad. Szabó Dénes-Lotz János. Bp., 1942. (Codices Hungarici 1.) - Uaz. Stockholm, 1942. - ~. Betűhű átirat és latin megfelelő. Kiad. P. Balázs János. Bp., 1981. (Codices Hungarici 8.) M.E.

Spiritualità e lettere nella cultura Italiana e Ungherese del basso medioevo. Kiad. Graciotti, Sante-Vasoli, Cesare. Firenze, 1995:133. (Szörényi László: La problematica del codice „Jókai” alla luce degli studi recenti sulle leggende di San Francesco) - A m. művelődés és a kereszténység. Szerk. Jankovics József-Monok István-Nyerges Judit. Bp-Szeged, 1998:507. (Ritter, Ralf-Peter: Az Ehrenfeld-Kódex latin megfelelőjéhez)