Magyar Katolikus Lexikon > J > Jó Pásztor Nővérek


Jó Pásztor Nővérek, Jó Pásztor Szeretetéről nevezett Miasszonyunk Kongregációja: pápai jogú női szerzetesi kongregáció. - Az Eudes Szt János által 1644: szegény leányok megmentésére alapított Notre Dame de Charité du Refuge női társ-ból nőtt ki. E közösség a →francia forradalom után Pelletier (Szt) Mária tevékenysége folytán elterjedt Eu-ban és Amerikában, majd 1831: Angers-ben (Fro.) [Angers-i] Jó Pásztor Szeretetéről nevezett Miasszonyunk Kongregációja néven új szerz. közösséggé alakult. „A Jó Pásztor kontemplatív nővérei” imájukkal támogatják az aktív nővérek apostoli munkáját. A ~ olyan emberekről gondoskodnak, akikről a társad. megfeledkezik (nők, gyermekek, fiatalok, öregek). Képviseltetik magukat az ENSZ nők helyzetével foglalkozó biz-ában. - Mo-on 1892: San Marco hgné (→Nákó Miléva) meghívására telepedtek le Bpen, a III. Szőlő u. 60. sz. alatt, ahol veszélyeztetett leányok nevelésével foglalkoztak. 1944: házaikban 112 zsidó leányt mentettek meg. 1950: a szétszóratáskor a ~ Bpen, Kecskeméten és Ikerváron rendelkeztek rházzal, melyekben össz. 220 nővér élt. 1990: Óbudán a Zápor u. 50 sz. alatt kezdték újra ap. munkájukat, ahol anyaotthont tartanak fenn hajléktalan anyák és gyermekek befogadására. 1997: az egri érs. meghívására 3 nővér koll-ot létesített Gyöngyösorosziban cigánylányok részére. Ezenkívül börtönpasztorációval, öregek és gyászolók látogatásával, lelki támogatásával foglalkoznak. Kezdeményezésükre jött létre a Kiút veled elnevezésű civil alapítvány, melynek célja a prostitúció elleni küzdelem. - 1999: ~ néven a kongr-ban 64 országban össz. 5600 nővér él. r.k.

A Jó Pásztor Kongr. gyömgyszemei. Fr. eredetiből átd. Bp., 1933. (2. bőv. kiad. Gyöngyszemek a Jó Pásztor Kongr-ból. Uo., 1942)